Bergen op Zoom

Armlastig Bergen op Zoom trekt toch portemonee voor bezoekerscentrum

Een ontwerp voor het Ontmoetingscentrum.

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse gemeenteraad heeft donderdag besloten om, ondanks de slechte financiële positie, toch jaarlijks 34.000 euro toe te kennen aan het nieuwe Bezoekerscentrum Militaire Erevelden. Een voorstel van VVD en CDA om de subsidie te temperen, werd door een meerderheid van de raad resoluut van tafel geveegd. Praten over geld is namelijk ‘not done’ als het gaat over militairen die gevallen zijn voor onze vrijheid, stellen overige fracties. “Zij hebben immers de hoogste prijs al betaald.”

Door: Han Verbeem

Sinds 2016 zijn er plannen voor de bouw van een herdenkingscentrum bij de militaire begraafplaatsen aan de Ruytershovenweg in Bergen op Zoom. Hier liggen duizenden Canadese en Britse slachtoffers begraven die zijn omgekomen tijdens de Slag om de Schelde, in oktober 1944. Inmiddels zijn de voorbereidingen in een vergevorderd stadium. Er is een stichting opgericht die de bouw van het centrum ter hand neemt en de benodigde subsidiegelden zijn bijna binnen. Alleen een jaarlijkse subsidie van 34.000 euro van de gemeente Bergen op Zoom ontbrak nog. Donderdag is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voorstel om dit jaarlijks toe te kennen.

Zware beslissing

Voor VVD-woordvoerder Dominique Hopmans was het een zware beslissing: hij en zijn fractieleden hebben tégen het voorstel moeten stemmen – zo ook de fractie van het CDA. Hopmans vraagt zich af of Bergen op Zoom wel in staat is om elk jaar 34.000 euro te betalen voor de instandhouding van het bezoekerscentrum. Het geld komt weliswaar uit een potje voor economische ontwikkeling met Canada maar het is verre van zeker of dat in stand kan blijven. “De komende begrotingsbehandeling moeten we harde noten kraken. Dan beslissen we als raad over voorzieningen die álle Bergenaren direct zullen raken.”

Eerlijk verhaal

Hopmans vertelt liever een eerlijk verhaal, zegt hij: wél subsidie maar voor een maximale periode van tien jaar, elk jaar af te bouwen met 3.400 euro. Zo heeft de stichting tijd om naar extra financiele bronnen te zoeken. “Natuurlijk vinden we als VVD het enorm belangrijk dat we op een waardige manier de gevallen militairen blijvend kunnen herdenken die zoveel voor onze vrijheid hebben betekend. Maar Bergen op Zoom is geen gemeente waarvan je als stichting financieel afhankelijk van wil zijn. Zeker niet met de keuzes die we, al dan niet noodgedwongen, de komende periode nog moeten gaan maken.” 

Balans

Daarbij krijgt hij in de raadsveradering bijval van PvdA-raadslid Adam Ahajaj. De sociaaldemocraat heeft respect voor het initatief en voor de plannen van het bezoekerscentrum. Maar, benadrukt hij: “Tegelijk moeten we als gemeente weloverwogen besturen. We kunnen niet ontkomen aan een kritische blik naar dit voorstel.” Ahajaj pleit voor een goede balans met reële en haalbare voorwaarden, en dat biedt het voorstel van VVD en CDA volgens hem. En ook de buurgemeenten Woensdrecht en Steenbergen mogen best bijdragen in de kosten.

Co-subsidies in gevaar

Andere fracties vinden elke discussie over de subsidie overbodig en vinden dat de gemeente deze zonder voorwaarden dient toe te kennen. “Het geld is beschikbaar, het raakt onze begroting niet”, zegt Aydin Akkaya (GBWP). Elke vorm van uitstel of vertraging zou riskant zijn omdat de overige subsidies in gevaar dreigen te komen. “Die keren alleen uit bij een sluitende begroting van het bezoekerscentrum.” 

Badinerend

Gertjan Huismans (Fractie Punt) noemt het wijzigingsvoorstel “zo badinerend en zo niet kunnen”, waarbij hij zich ergert aan een suggestie van het CDA om de bouw van het bezoekerscentrum uit te stellen naar 2040. “Dan slaan we een hele generatie over en kunnen we van voor af aan beginnen.” Praten over geld kan voor hem niet aan de orde zijn. Rijnoud Krijnen (Samen0164) zegt zich “heel erg te schamen dat dit voorstel in de raad komt” en ook John Voets (Steunpunt BoZ) noemt de betogen van sommige raadsleden beschamend.

Elk woord teveel

Meino Dam van Lijst Linssen voelt zich ronduit opgelaten met het amendement van VVD en CDA. “Elk woord is teveel als het gaat om wel of geen subsidie, de hoogte en de periode ervan”, zegt hij. “Ook in financieel moeilijke tijden mogen we het verleden niet vergeten. Nabestaanden moeten met dit bezoekerscentrum de gelegenheid krijgen te gedenken, dicht bij de plek waar hun geliefden zijn begraven.” Het voorstel zelf valt onder de noemer ‘vrijetijdseconomie’ en ook dat stoort Dam. “Een bezoekerscentrum is geen attractie, en daar ook nog entreegeld voor verwachten? De hoogste prijs is immers allang betaald.” Partijen die een D van ‘democratie’ in hun naam voeren, dienen deze motie in. Onvoorstelbaar, vindt LL. En wat de bijdrage voor het bezoekerscentrum betreft: “We hebben het Focusakkoord niet ondertekend maar die 34.000 euro subsidie komt er, ongeacht onze positie.”