Roosendaal

Armoede bestrijden is eerste prioriteit voor college Roosendaal

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal (van links naar rechts: René van Ginderen, Sanneke Vermeulen, Evelien van der Star, Han van Midden, Klaar Koenraad en Arwen van Gestel) | Foto: Gemeente Roosendaal

Kitty Joachems Kitty Joachems

Donderdagavond presenteerde het Roosendaalse college van burgemeester en wethouders de programmabegroting en het collegeprogramma. Als het aan het college ligt, gaan ze de komende vier jaar flink investeren. Met een gezonde en stevige financiële basis is die ruimte er ook. “We willen dat iedereen zich gezond, welkom, thuis en veilig voelt in onze stad en dorpen, met gelijke kansen en bestaanszekerheid voor iedereen”, schrijven ze in het programma.

De gemeente moet een nog stevigere rol gaan spelen in de regio en de wens om een gemeente te worden met honderdduizend inwoners blijft staan. Met die ambities in het achterhoofd heeft de gemeente een begroting en collegeprogramma opgesteld. Met plannen voor de korte en de langere termijn. Om het geld zorgvuldig te verdelen kiest het college ervoor om zich eerst te richten op 2023. “Volgend jaar investeren we in het voortzetten van de bestaande plannen en maken we nieuwe plannen. Pas als die plannen concreet gemaakt zijn verdelen we de rest van het geld”, legt wethouder Financiën Evelien van der Star uit.

Bestaanszekerheid voor iedereen

Het college maakt daarbij een uitzondering voor bestaanszekerheid. Daar wordt meteen al flink in geïnvesteerd. Volgens wethouder René van Ginderen is het secundaire pakket misschien wel het meest belangrijke. “We willen bijvoorbeeld dat iemand zich geen zorgen hoeft te maken over het betalen van schoolgeld of de contributie voor de sportvereniging”, legt hij uit. “We kijken eerst naar wat we al hebben aan regelingen en plannen en zetten vervolgens in op het vereenvoudigen daarvan. We versimpelen de regelingen en maken het onze inwoners zo gemakkelijk mogelijk.”

Oproep van de wethouder

De wethouder is zich ervan bewust dat niet voor elke inwoner duidelijk is wanneer die in aanmerking komt voor hulp. Mensen weten vaak ook niet waar ze dan kunnen aankloppen. Bovendien durven sommige inwoners uit schaamte niet om hulp te vragen. Van Ginderen doet dan ook een oproep aan alle inwoners van de gemeente. “Als je je zorgen maakt over je financiën of andere zaken, aarzel niet maar neem contact op met inwonersondersteuning Roosendaal. Bel 0165 – 750 050 of mail naar [email protected]

Aanpak meest onveilige wegen

Een voorbeeld van het voortzetten van een bestaand plan is het aanpakken van de meest onveilige wegen in de gemeente. “In 2022 is door de raad een top twintig samengesteld en vanaf volgend jaar pakken we elk jaar twee van deze locaties aan”, zegt de nieuwe wethouder Sanneke Vermeulen. “Nog dit jaar bepalen we de volgorde. Daarbij kijken we ook naar hoe we projecten slim kunnen combineren. Per locatie ontwerpen we een veilige, vernieuwde situatie en waar nodig een gedragscampagne. Daarbij letten we vooral op lagere snelheden van het verkeer en bescherming van zwakke verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsers. We melden de projecten aan voor cofinanciering uit de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.”

Zij aan zij

Bij de presentatie van het ambitieakkoord in het voorjaar van 2022 werd al duidelijk dat samenwerking hoog in het vaandel staat. “We doen het zij aan zij”, zegt wethouder Arwen van Gestel. “Bij het opstellen van het ambitieakkoord en ook nu, in de aanloop naar het collegeprogramma en de bijbehorende begroting hebben we input opgehaald bij onze inwoners, partners, maatschappelijk betrokkenen en leden van de gemeenteraad.” “En dat blijven we doen”, vult wethouder Klaar Koenraad aan. “We gaan hiermee de wijken in, buurthuissessies doen. Komend jaar komen alle wijken en dorpen aan de beurt.”

Luister hier naar de oproep die wethouder Van Ginderen deed tijdens de presentatie van de programmabegroting en het collegeprogramma.