Bergen op Zoom

Asbest en puin op Bergse begraafplaats worden geruimd

Stockfoto: Pixabay / Pasja1000

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Bij bodemonderzoek is enige tijd geleden ontdekt dat er op delen van de algemene begraafplaats van Bergen op Zoom asbest en puin in de grond zitten. Binnenkort wordt begonnen met de sanering ervan. Dit gaat tot in de zomer duren, verwacht de gemeente.

Door: Hans-Jorg van Broekhoven

Er wordt eerst gesaneerd bij graven die geruimd worden of open moeten vanwege bijzettingen, valt te lezen in een uitvoerig persbericht van de Gemeente Bergen op Zoom. In de zomer worden de delen aangepakt waar nog geen graven zijn. Bestaande graven worden met rust gelaten, verzekert woordvoerder Peter van der Graaf.

Explosieven

Tijdens een eerder onderzoek werd de grond waarop de begraafplaats ligt aangemerkt als mogelijk gebied waar nog niet-ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog lagen. Er is in die tijd flink gevochten hier, vandaar dat vermoeden. Bij controles met een grondradar werden echter alleen veel asbest en puin ontdekt, op delen van het terrein. Dat garandeert niet dat er geen explosieven meer liggen, die zijn hierdoor juist lastig te ontdekken.

Nieuw onderzoek

Het nu opgestelde plan houdt in dat op de verontreinigde plaatsen vijftig centimeter grond wordt afgegraven, als er nog geen graven zijn. Dat zal naar verwachting in de zomer plaatsvinden. Er komt schone grond voor terug en er vindt dan alsnog een explosievenonderzoek plaats. Normaal gesproken mag op plaatsen waar asbest is gevonden niets meer gebeuren totdat de sanering plaats heeft gevonden. Dat is voor een begraafplaats wat lastig, daarom staat de provincie een uitzondering toe. Wel moet steeds als er wordt gegraven dat deel meteen worden schoongemaakt en er wordt dan alsnog op mogelijke explosieven gecontroleerd.

Nabestaanden en betrokken hoeven zich geen zorgen te maken over graven die er liggen. Die blijven ongemoeid, zo lang er niet gegraven hoeft te worden. Het kan wel eens voorkomen dat delen van de begraafplaats tijdelijk zijn afgesloten vanwege werkzaamheden.

Geen verwachte risico’s

Al met al kan het nog heel wat jaren duren alvorens de hele begraafplaats is gecontroleerd op explosieven en verontreiniging. Pas als alle graven een keer geruimd of open geweest zijn, is er zekerheid dat alles weg is. In het bericht van gemeentewoordvoerder Van der Graaf wordt enigszins geruststellend gemeld dat de kans zeer klein is dat er bij bestaande graven explosieven liggen. Die waren dan naar hele grote waarschijnlijkheid wel gevonden toen het graf werd aangelegd. Bezoekers hoeven zich ook geen zorgen te maken over risico’s aangaande asbest, belooft de gemeente. Beschermende maatregelen zijn eveneens niet nodig.