Bergen op Zoom

Asfaltfabriek krijgt uitstoot kankerverwekkend benzeen niet onder controle: 5000 euro boete

De fabriek van APM aan de Van Konijnenburgweg. (Foto: Google Street View)

Han Verbeem Han Verbeem

Asfaltproducent APM  heeft van de gemeente Bergen op Zoom een boete van 5.000 euro gekregen voor het lozen van het kankerverwekkende benzeen. Uit metingen die de Omgevingdienst in mei heeft gedaan, blijkt dat de schoorsteen van APM aan de Van Konijnenburgweg te hoge concentraties uitstoot. De productie van asfalt kan doorgaan, maar APM moet wél maatregelen nemen om de uitstoot terug te dringen. Daarmee zou echter een investering van één miljoen euro zijn gemoeid.

Nieuwe metingen

APM zelf is vanwege de vakantieperiode niet bereikbaar. Maar directeur Oosting van AsfaltNu, waartoe APM behoort, heeft eerder tegenover BN/DeStem laten weten dat zijn bedrijf de uitstoot van benzeen al fors heeft teruggebracht. APM zou nu iets boven de norm zitten en het bedrijf neemt daarom extra maatregelen. Volgens een gemeentewoordvoerder zal uit nieuwe metingen echter moeten blijken of het de producent lukt om de benzeenuitstoot terug te dringen. Bij aanhoudende overschrijdingen riskeert APM extra boetes en kan het bedrijf in het uiterste geval worden stilgelegd. Benzeen behoort tot de zogeheten PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen).

Noordgeest en Tuinwijk

De problemen met het bedrijf zijn in Bergen op Zoom al langer bekend, waarbij metingen in 2018 al te hoge benzeenconcentraties lieten zien. Volgens de gemeente zou er echter geen direct gevaar voor de volksgezondheid zijn. Wel heeft de GGD aangekondigd de kwestie te onderzoeken. Gemeenteraadslid Reinoud Krijnen van Samen0164 maakt zich grote zorgen, vooral over de gevolgen voor de wijken Noordgeest en Tuinwijk. “Eerder is vastgesteld dat er slechts één meetstation in de Pomonolaan is, die gericht is op de wind uit het zuidwesten. Dit terwijl afgelopen jaar de wind nauwelijks uit het zuidwesten heeft gewaaid en wij met name met noordelijk wind te maken hebben gehad.”

Onzekerheid

Het bedrijf is voornemens asfalt te blijven produceren, aldus Krijnen, ondanks het feit dat de normen worden overschreden. “Men is van plan pas in de winterperiode, wanneer het bedrijf stil ligt, uitstootbeperkende maatregelen te treffen. Daarbij is het nog onzeker of dit zal leiden tot het gewenste resultaat”, zo schrijft hij aan het Bergse college van burgemeester en wethouders. Het raadslid vermoedt dat de onderneming, onderdeel van beursgenoteerde multinationals, liever boetes betaalt dan miljoenen investeert voor aanpassingen. “Gezien het bedrijfseconomisch voordeel zijn de opgelegde boetes goed te verteren”, stelt Krijnen. “Daarbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat deze beursgenoteerde bedrijven doorgaans op basis van kosten-batenafwegingen initiatieven ontwikkelen.”