Bergen op Zoom

Baggerwerkzaamheden in Bergen op Zoom halen niet alleen slib naar boven

Anouk Houweling Anouk Houweling

De sloten van Bergen op Zoom worden weer gebaggerd. Tijdens het baggeren wordt het slib uit de sloot gehaald, zodat de aanvoer en afvoer van het water weer soepel verloopt. Tijdens het baggeren kan er geluidoverlast zijn en rijden er vrachtwagens heen en weer om het slib af te voeren.

Komende twee maanden wordt in Bergen op Zoom en Halsteren weer gebaggerd. Voor sommige sloten is het al weer jaren geleden. Met name in de Bergse Plaat zijn mensen blij dat er komende maand gebaggerd wordt.

Bagger

Tijdens het baggeren wordt er slib uit de sloten gehaald. “Het zijn bladeren, klei en slib die naar de bodem zinken en daardoor wordt een sloot ondieper. Dan wordt het lastiger om het water af te voeren”, vertelt Ton van Gorp, projectmanager bij Waterschap Brabantse Delta.

Met een kraan wordt de bagger dan uit de sloten gehaald. “Hier is het een smalle sloot en kun je vanaf de kant baggeren, maar soms wordt er een duwboot ingezet om het naar één kant te duwen en het vanaf daar uit de sloot te halen”, legt Van Gorp uit. Er wordt zo’n 20.000 kuub bagger uit de sloten gehaald. Dat zijn 800 vrachtwagenladingen van 25 kuub per vracht.

Overlast

Inwoners zullen de baggerwerkzaamheden niet missen. “Je hebt altijd wat overlast daar ontkom je niet aan. Dan moet je denken aan geluidsoverlast en transportbewegingen van vrachtwagens.” Wel worden de betreffende bewoners ingelicht als er bij hun in de buurt gebaggerd gaat worden. “Vaak is er wel begrip voor”, vervolgt Van Gorp.

Vondsten

Tijdens het baggeren komen ze nogal wat oud ijzer en andere voorwerpen tegen. “Auto’s, fietsen, winkelwagens, maar ook munitie zoals bommen en granaten.” In het geval er auto’s worden gevonden, moet eerste de politie komen kijken of er niemand meer inzit en of de auto niet gestolen is.

In het geval van munitie wordt er vooraf gekeken of er vroeger gevochten is. “Als dat zo is, wordt er eerst een onderzoek gestart om de bodem te doorzoeken op niet ontplofte bommen.” Ook komen ze bodemverontreiniging tegen. “Asbest bijvoorbeeld. Dan moet er eerst een erkend bedrijf komen om dat op te ruimen.”

Tot nu toe zijn er in Bergen op Zoom nog geen gekke voorwerpen gevonden, naast een paar lege blikjes, koekpapiertjes en kartonnen bekers. “We zijn dinsdag pas begonnen, maar waarschijnlijk vinden we fietsen en winkelwagens.”