Etten-Leur

Baroniespoor met open dag op zoek naar jonge leden

Gijs van Iwaarden Gijs van Iwaarden

Modelspoorvereniging Baroniespoor uit Etten-Leur bestaat voornamelijk uit gepensioneerden. Mede daarom houdt het op 25 en 26 maart een open dag om meer jeugdigere leden te werven en om te laten zien dat de modelbouw ook voor hen leuk is.

In Loods-11 in Etten-Leur spat de passie voor modeltreinen er vanaf. De mannen van Baroniespoor zijn allemaal bezig met hun eigen taken op of rondom de meterslange aangelegde sporen. Wat verder opvalt is de gemiddelde leeftijd van de groep treinliefhebbers. “De vereniging is al redelijk oud, als je rondkijkt zie je veel grijze koppies”, vertelt Hans Honcoop, voorzitter van Baroniespoor.

Grote variatie

De meeste van de ongeveer dertig leden van de MSV mogen dan wel boven de pensioengerechtigde leeftijd zitten, maar dat betekent volgens Honcoop niet dat het modeltreinbouwen alleen voor hen weggelegd is. “Modelspoor heeft een grote variatie aan mogelijkheden; Digitale techniek, het zoeken in archieven en als je naar een beurs gaat ook een stukje logistiek.”

De voorzitter ziet dan ook genoeg mogelijkheden voor de jeugd om iets te doen binnen de modelspoorbouw. “Je kan de lichten en de treinen programmeren of de modelbouw door een 3D-printer laten maken. Daarnaast moet je ook kunnen tekenen en tekeningen kunnen lezen”, somt Honcoop op.

Kinderen zijn hartstikke enthousiast

Volgens de voorzitter is er wel altijd interesse geweest voor modelspoorbouw bij de jeugd. “Tijdens de open dagen zie je opa’s met kinderen die harstikke enthousiast zijn. Dit resulteert er alleen niet in dat zij bij de vereniging komen”, vertelt hij. Honcoop ziet wel in dat het lastig is om jonge mensen te trekken, ook vanwege de drukke agenda’s die zij hebben door hun school of werk.

Nu de open dag snel nadert, worden de laatste voorbereidingen getroffen in de hoop op twee succesvolle dagen. “We moeten nog de banen op orde maken en zorgen dat de treinen kunnen rijden. We hebben ook een rangeerbaantje staan waar de kinderen een rangeerdiploma mee kunnen behalen”, vertelt Honcoop “Voor de allerjongste kinderen hebben we een speelkleed met houten treintjes.”