Bergen op Zoom

Basisschoolleerlingen leren over Watersnoodramp met speciaal lespakket van

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

Stichting De Vierschaar voert van 8 tot en met 23 september een productie op die over de Watersnoodramp van 1953 gaat. Op 6 en 7 september krijgen honderden leerlingen van scholen uit het basis- en voorgezet onderwijs uit Bergen op Zoom en omgeving de kans om de generale repetitie bij te wonen. Dit hoort bij het educatieprogramma dat de leerlingen krijgen over de Watersnoodramp.

Er zijn tientallen doden gevallen in Bergen op Zoom en omstreken tijdens de natuurramp. Inmiddels is het zeventig jaar later, en onder jongeren is er vrij weinig bekend over de ramp en de gevolgen daarvan. Daarom heeft De Vierschaar in samenwerking met Stichting Blauwe Lijn en het Waterschap Brabantse Delta een educatieprogramma samengesteld. Naast informeren over de Watersnoodramp wordt er ook verteld over de parallellen met de klimaatproblemen van deze tijd.

Het educatieprogramma bestaat uit gratis lesbrieven voor scholen in West-Brabant en Tholen. Dat is grotendeels samengesteld door stichting Blauwe Lijn. Ook krijgen de leerlingen lessen over de kennis, de verhalen en de ideeën van vroegere watermeesters zoals Johannis de Rijke, Johan van Veen, Cornelis Lely en Andries Vierlingh.

Praktijkopdracht

Naast lesbrieven en theorie, mogen de kinderen ook zelf aan de slag. Ze krijgen namelijk de opdracht om mogelijke oplossingen te bedenken voor de huidige én toekomstige waterproblemen. Denk hierbij aan problemen als bodemdaling, stijging van de zeespiegel, slechte waterkwaliteit en de kosten van dijkbescherming. Het is aan de scholieren de opdracht om te bedenken hoe Bergen op Zoom er over dertig jaar uit moet zien om droge voeten te houden.

Het laatste onderdeel van het lespakket bestaat uit het bijwonen van de voorstelling van De Vierschaar: ’53. Daarna volgt er nog een quiz als evaluatie. Als het lespakket is afgerond krijgen alle leerlingen de titel ‘Nieuwe Watermeester’. De klas die de meest originele oplossing voor het waterprobleem verzint, krijgt een speciale oorkonde. Ook krijgt deze klas een bustocht langs een aantal Deltawerken, waar waterexperts uitleg geven.

Tickets en info over de Vierschaar of ’53 vind je op de website: www.vierschaar.nl