Bergen op Zoom

Bergen op Zoom en COA sluiten akkoord voor 300 asielzoekers en statushouders

De kantorenflat aan de Jacob Obrechtlaan 3. In het gebouw komen woningen, op het achterliggende terrein komt opvang voor 300 asielzoekers en statushouders..

Han Verbeem Han Verbeem

De gemeente Bergen op Zoom en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben een overeenkomst gesloten voor huisvesting van 300 statushouders en zogeheten kansrijke asielzoekers. Deze laatste categorie vluchtelingen heeft nog geen verblijfsstatus maar zal deze waarschijnlijk wel krijgen. De opvang komt bij het Emplacement. De verwachting is dat de eerste vluchtelingen in de tweede helft 2025 hun intrek nemen.

Op het nu nog braakliggende terrein nabij het spoor komt een tijdelijke opvanglocatie. Met de ondertekening van deze overeenkomst, dinsdag 26 maart, is de weg vrij “voor ruimtelijke procedures”, zo laat een woordvoerder van het Bergse college weten. Zo zal het COA een omgevingsvergunning moeten aanvragen een omgevingsdialoog organiseren – waarbij omwonenden en belanghebbenden kunnen meepraten over de nieuwbouw. Zodra de vergunning is afgegeven, kan het COA starten met haar werkzaamheden.

Spreidingswet

Het aantal van 300 vluchtelingen ligt beneden de opgave die de gemeente Bergen op Zoom volgens de nieuwe Spreidingswet heeft uit te voeren. Volgens deze wet dient de gemeente 352 vluchtelingen te huisvesten. Of Bergen op Zoom verplicht wordt voor nog eens 52 mensen ook opvang te regelen, kan de woordvoerder niet zeggen. “De bestuursovereenkomst is voor 300 opvangplaatsen. Wat er eventueel nog vanuit de spreidingswet op ons afkomt, staat daar los van.”

Woningen

Daarnaast zijn er plannen voor woningen in een aangrenzende kantoorflat bij het Emplacement, aan de Jacob Obrechtlaan. “De eigenaar van het pand heeft zijn plannen voor de omvorming van het kantoor naar wooneenheden ingediend”, meldt de gemeente. Deze plannen “worden op dit moment beoordeeld” door het Bergse college. Zo zijn er 55 woningen voorzien, waarvan 28 appartementen voor senioren. Volgens de gemeente is de pandeigenaar geen partij in de overeenkomst met het COA.