Bergen op Zoom

Bergen op Zoom herdenkt slachtoffers aanslagen

Dennis van de Merbel Dennis van de Merbel

Donderdagavond werd bij het NU-monument op het Thaliaplein stilgestaan bij de slachtoffers van de aanslagen.

Burgemeester Frank Petter sprak zijn medeleven uit met de slachtoffers en hun nabestaanden. Niet alleen voor de aanslagen in Brussel van dinsdag, maar ook ging zijn aandacht naar de aanslagen in Turkije. Op het plein waren ook mensen aanwezig van de Turkse samenleving, gehuld in Turkse vlag. 

Bekijk hieronder een korte reportage van de herdenking.

Toespraak Burgemeester Frank Petter

Vandaag komen wij opnieuw bijeen rondom het NU-monument om blijk te geven van onze afschuw, om ons medeleven te betuigen aan hen die getroffen zijn door dit kwaad en om samen te tonen dat wij pal staan voor de waarden van onze samenleving: vrijheid, gelijkheid en broeder en zusterschap. We vinden dat zó belangrijk dat we zojuist onze Raadsvergadering hebben onderbroken om met u allen bij dit samenzijn aanwezig te kunnen zijn.

Het geweld is deze week fysiek en geestelijk heel indringend bij ons binnengekomen.

Maar het liep al met zijn smerige voeten door onze samenleving toen onze Turkse gemeenschap getroffen werd door het vreselijke nieuws over terreuraanslagen in Turkije.

En dan nu Brussel, Europa, de Benelux, de Lage Landen. 

Bergen op Zoom kent een langdurige en diepe verbondenheid met onze zuiderburen. Het wel en wee van Europa is voor ons Bergenaren vooral het wel en wee geweest van Vlaanderen en de zuidelijke Nederlanden. Cultuurhistorisch kennen wij eigenlijk geen grens en sociaal maatschappelijk op dit moment ook niet.

Daarom gaat ons medeleven nu ook uit naar onze zuiderburen. En met elkaar lopen wij opnieuw te hoop, hardnekkig en vasthoudend tegen de haat en tegen het terroristisch geweld.

Het is wel heel bijzonder dat juist in deze dagen -van de Mattheus passion tot The Passion- de Via Dolorosa, de weg van het lijden, beschreven en bezongen wordt.

En je hoeft geen gelovige te zijn om juist nu de waarde te beseffen van het verhaal dat zo prachtig door Bach, Jan Rot of andere hedendaagse componisten en schrijvers is vertolkt.

Het verhaal dat ons vertelt dat het leven de waarheid is en moord een leugen, dat gemeenschap de waarheid is en tweestrijd een leugen, dat oprechtheid de waarheid is en verraad een leugen, dat vrijheid de waarheid is en onderdrukking een leugen.

Het verhaal dat ons vertelt dat de gemeenschap niet vermoord kan worden omdat ze uiteindelijk sterker is dan de dood. De aanslagen en het geweld kunnen ons die waarden niet uit handen slaan.

Het is waar wat onze premier zei: wij zijn met meer en ik zou daar ook aan toe willen voegen: wij weten beter!

Op dit moment vindt er in onze Gertrudiskerk een mis plaats vanwege Witte Donderdag. Ook daar is met bloemen en kaarsen speciale aandacht voor de slachtoffers van de aanslagen van deze week.

Intussen gaan we niet afwachten. Samen met u willen wij dit kwaad bestrijden. Dat heeft een harde kant en een zachte kant. De harde kant: politie, lokale overheid en openbaar ministerie; we blijven alert en rekenen ook op uw waakzaamheid: u bent onze ogen en oren.

De zachte kant: laten we in gesprek gaan, met elkaar, met onze jongeren. Laten we luisteren naar elkaar en gevoelens en emoties niet van tafel vegen. Het geweld, deze oorlog is niet langer iets van daarbuiten. Het zit diep in onze samenleving. Zo gaan we aan de slag: met een sterke arm en een uitgestoken hand

Ik zei het al. Wij staan pal voor vrijheid en gelijkheid, vanuit die waarden gaan wij als raad straks weer aan de slag. Maar laten we de derde waarde van onze politiek en onze maatschappelijke betrokkenheid vooral aandacht geven: die van broeder en zusterschap. Wij doen het samen. Zijn we nu een minuut stil.

{webpage_link type=video id=4274}