Bergen op Zoom

Bergen op Zoom krijgt een tijdelijk college

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Woensdagmiddag hebben procesbegeleider Arjan van der Weegen en formateur Ad Verbogt officieel de opdracht gekregen voor een volgende stap in het komen tot een oplossing tot een nieuw college. Er wordt een tussenfase ingebouwd met een tijdelijke invulling van de twee vrijgekomen wethouderszetels.

De afspraak was eigenlijk om nog dit voorjaar een nieuw college te hebben, eventueel zelfs gebaseerd op een nieuwe coalitie. Ook moest er een focusakkoord komen dat op drie hoofdthema’s voldoende basis biedt om met de nodige politieke en bestuurlijke rust verder te kunnen. De actualiteit heeft die voornemens ingehaald, vertelt Van der Weegen in een telefonisch interview.

Het college nam om verschillende redenen afscheid van twee wethouders: Annette Stinenbosch (CDA) en Evert Weys (GBWP). De eerste sneuvelde op het zwembad-dossier, de tweede is burgemeester geworden van Hilvarenbeek. Daarnaast speelde grote onvrede tussen de vele politieke partijen en grotendeels afwezig vertrouwen in elkaar een belangrijke rol. Besloten werd dat, om uit de impasse te komen, er een focusakkoord moest komen én een nieuwe invulling van het college. Ook hier gooide het coronavirus roet in het eten.

Tussenoplossing

Procesbegeleider Van der Weegen: “De zittende collegeleden hebben door de corona-problematiek hun handen méér dan vol. Anderzijds lukt het niet op met alle partijen op een gefundeerde wijze te vergaderen nu. We mogen niet bij elkaar gaan zitten en dit soort belangrijke kwesties doe je niet online af.” Daarom komt er een tussenoplossing tot 1 september. Die komt er op neer dat er een tijdelijke invulling wordt gezocht voor de twee wethouderszetels en alle opties zijn bespreekbaar. De Bergse partijen mogen komend weekend hun suggesties indienen en dat kunnen ook mensen van buiten hun partij of zelfs buiten de gemeente zijn. “We hebben gewoon hele goede mensen nodig”, zo wordt het samengevat. “Bestuurders die meteen aan de slag kunnen en niet eerst maanden ingewerkt hoeven te worden.”

Grotendeels al eens met elkaar

Tijdelijk moeten partijbelangen even aan de kant worden geschoven, is de gedachte. Er is geen termijn aan gekoppeld, er dient vooral zo snel mogelijk een voltallig college aan de slag te kunnen. Onder meer met dat focusakkoord. Daarover vertelt Van der Weegen: “Het bestaat uit drie hoofdthema’s. We zijn het als voltallige raad al eens over de aanpak  van de bestuurlijke cultuur en de ambtelijke organisatie. Op hoofdlijnen ook al wel over de schuldenlastverlaging maar daarin moeten nog wel knopen worden doorgehakt.” Officieel moet aan de zittende collegeleden nog gevraagd worden of zij onderdeel uit willen maken van deze tijdelijke oplossing. De procesbegeleider verwacht niet dat ze hier nee op gaan zeggen.