Bergen op Zoom

Bergen op Zoom moet 34.000 euro bijspringen voor bezoekerscentrum

Het ontwerp van het nieuwe bezoekerscentrum aan de Ruytershovenweg. (Persfoto: Grassodenridder / Stichting Erevelden Bergen op Zoom)

Han Verbeem Han Verbeem

Het Bergse college van B&W komt tegemoet aan een subsidieverzoek van de stichting Militaire Erevelden Bergen op Zoom. Deze vraagt een jaarlijkse subsidie van 34.000 euro voor het nieuw te bouwen ontmoetingscentrum bij de militaire  begraafplaatsen aan de Ruytershoveweg. De gemeente is van plan dit toe te kennen, in de vorm van een garantstelling. De gemeenteraad neemt deze maand hierover een besluit.

Door: Han Verbeem en Esmée van den Heuvel

Voorzitter Giel Janssen: ‘’Wij hebben jaarlijks 50.000 euro nodig. Daarvan zouden wij zelf 16.000 euro bij elkaar kunnen krijgen maar dat is lang niet voldoende.’’ Janssen is vorige week maandag bij de fractievoorzitters langsgeweest om het projectvoorstel toe te lichten. Inmiddels ligt een raadsvoorstel op tafel om jaarlijks 34.000 euro ter beschikking te stellen. Dat geld komt uit een gemeentelijk potje voor economische samenwerking met Canada. Het voorstel wordt deze maand in de commissie behandeld. 

Na de jaarwisseling bouwen

Hoewel het een regionale gelegenheid betreft, vraagt de stichting voorlopig alleen subsidie aan in Bergen op Zoom. Giel Janssen: ‘’Wij onderhandelen alleen met de gemeente Bergen op Zoom, daar hebben wij ook de grond. Maar er zijn met de andere Brabantse Wal-gemeenten gesprekken gaande. Misschien dat deze in een latere fase ook iets willen bijdragen.” Janssen verwacht dat, als de financiering rond is, na de jaarwisseling met de bouw begonnen kan worden en dat het centrum in de zomer van 2021 gereed is.

  • Het ontmoetingscentrum moet de herinnering aan de Slag om de Schelde, en de bevrijding van West-Brabant in okrober 1944, ook voor komende generaties instandhouden. Op de twee erebegraafplaatsen liggen 1.116 Canadese militairen begraven en 1.296 militairen uit het Britse Gemenebest.