Bergen op Zoom

Bergen op Zoom moet delen integriteitsrapport Linssen openbaar maken

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Bergen op Zoom moet delen uit het integriteitsonderzoek naar oud-wethouder Ton Linssen openbaar maken. Dat heeft de Raad van State in Den Haag woensdag bepaald.

Bergenaar Pierre Passier was naar de rechter gestapt, omdat hij denkt dat Linssen schuldig is aan belangenverstrengeling. Volgens Passier zou de oud-wethouder op slinkse of zelfs illegale manier stukken grond hebben gekocht en verkocht. In 2014 kreeg onderzoeksbureau Deloite opdracht de rol van Linssen te onderzoeken.

Burgemeester en wethouders maakten daarna bekend dat er, ondanks grondig onderzoek, geen bewijs was gevonden dat de oud-wethouder belangen zou hebben verstrengeld. Maar omdat er veel privacy-gevoelige informatie in staat, werd het rapport geheim gehouden. Passier heeft zich daar jarenlang tegen verzet en behaalt nu een flinke overwinning.

Privacy-gevoelige informatie scheiden

De gemeente Bergen op Zoom beargumenteerde bij de Raad van State, dat de zakelijke en openbare gegevens uit het integriteitsonderzoek helemaal verweven zijn met privégegevens van Linssen en de ondervraagden. Hierdoor was het volgens de gemeente onmogelijk de informatie te scheiden en moest het complete rapport geheim blijven. De Raad van State is het daar niet mee eens en heeft de gemeente opdracht gegeven al die informatie wel te scheiden. En dan alleen de privacy-gevoelige details geheim te houden en de rest alsnog openbaar maken.

Gegevens die nu alsnog naar buiten zullen komen, zijn bijvoorbeeld openbare informatie van het Kadaster, informatie over de ruimte voor ruimte kavels aan de Fort de Roverweg in Bergen op Zoom, de financiële afwikkeling van de ruimte voor ruimte regeling, de besluiten die burgemeester en wethouders hebben genomen en het beroepsmatig functioneren van oud-wethouder Linssen. Maar het kan nog meer zijn.

Pas na de zomer klaar

De gemeente Bergen op Zoom is blij dat de privacy-gevoelige informatie geheim mag blijven. Ze gaat het rapport zorgvuldig doorspitten om de geheime en de openbare informatie van elkaar te scheiden. Als dat klaar is, mag eerst iedereen die betrokken was bij het integriteitsonderzoek nog reageren. Pas daarna komen de gegevens naar buiten. De gemeente verwacht dat dat pas na de zomer zal zijn.