Bergen op Zoom

‘Bergen op Zoom moet stoppen met zinloos kappen’

Vincent Krijtenburg Vincent Krijtenburg

De gemeente moet nu stoppen met het zinloos kappen van bomen in Bergen op Zoom. Dat stellen natuur- en mileu organisaties in een brief aan het college.

Vereniging binnnenstad, IVN Groene Zoom, stichting De Brabantse Wal, Benegora en Namiro schreven de brief. Daarin staat dat er in de gemeente teveel bomen sneuvelen zonder duidelijke reden. Eén van de plekken waar dit volgens hen gebeurde is aan de Antwerpsestraatweg in Bergen op Zoom. “Het zou een goede zaak zijn als de gemeente Bergen op Zoom daar in haar beleid rekening mee houdt, bijvoorbeeld door het boomwaarderingssysteem dat wordt gehanteerd bij verzoeken van derden om bomen te kappen ook te hanteren bij haar eigen kapvoornemens”, aldus de organisaties.

Bomen van grote waarde

Bomen zijn van grote waarde voor de beleving in een (binnen)stad en in steeds toenemende mate ook voor het klimaat, wordt benadrukt in de brief. “Bomen zorgen voor het dempen van de temperatuur in steden (hittestress) en een goede luchtkwaliteit. Het zijn belangrijke argumenten om een boom zo lang als mogelijk te laten staan, zeker in de vaak “stenige” (binnen)stad. Ons inziens hoeft een zieke boom daarom nog niet altijd gerooid te worden. De praktijk wijst uit dat ze soms nog jaren blijven leven. De gemeente kan ook door onderhoud de levensduur van bomen verlengen door doorgeschoten takken en het grof dood hout te verwijderen en de veiligheid te garanderen door over te gaan tot een jaarlijkse inspectie. Bomen verdwijnen door het kap beleid en er komen te weinig nieuwe bomen bij. Het gaat dan niet alleen om vervanging, maar ook om nieuwe aanplant in de openbare ruimte. Te denken valt daarbij aan parkeer terreinen De Zeeland, bioscoop, Plein 13 etc. en langs wegen.”

Kappen

De initiatiefnemers verzoeken de gemeente dringend te stoppen met het kappen van bomen zonder een gegronde reden. “Verder vragen wij u om in voorkomende gevallen in overleg te gaan met betrokken burgers/organisaties. Verder roepen wij u op om over te gaan tot het opstellen van een volwaardige monumentale bomenlijst.”