Bergen op Zoom

Bergen op Zoom neemt deel aan de ‘Ongehinderd Testdag’

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid neemt ook de gemeente Bergen op Zoom deel aan de allereerste landelijke Ongehinderd Testdag. De testdag wordt georganiseerd door diverse belangenorganisaties uit Bergen op Zoom die gezamenlijk de werkgroep toegankelijkheid vormen. De bedoeling is dat mensen met en zonder beperking op pad gaan om locaties te bezoeken en die te testen op toegankelijkheid.

De Ongehinderd Testdag vindt plaats op 3 oktober van 13.00 tot 16.00 uur. De mensen die die middag mee willen lopen kunnen verzamelen bij de voormalige V&D aan de Stationsstraat. Er wordt een ‘belevingsroute’ gelopen die eindigt bij de Teerkamer op de Grote Markt. De wethouders Barry Jacobs en Andrew Harijgens lopen ook mee met de wandeling door de binnenstad. Tijdens de route kan iedereen de toegankelijkheid van de gemeente beoordelen via de app Ongehinderd.

Toegangelijkheidsexperts

De werkgroep toegankelijkheid, bestaande uit belangenbehartigers vanuit OOBOZ, Wévigé, KansPlus, Reumavereniging, Stichting Alzheimer, VVD Plus, Taalambassadeurs laaggeletterdheid en Leeftijdsvriendelijke gemeente Bergen op Zoom, hebben diverse bedrijven in de binnenstad vooraf al bezocht met een team van toegankelijkheidsexperts. Deze resultaten zijn verwerkt in een beeldverslag. Tijdens de feestelijke afsluiting tussen 15.00 en 16.00 uur worden de Bergse toegankelijkheidsstickers die zijn toegekend, meteen uitgereikt.