West-Brabant

Bergen op Zoom nog niet ingegaan op boa-aanbod Roosendaal

Foto: Zuidwest Update

Han Verbeem Han Verbeem

Nu Bergen op Zoom de nieuwste coronabrandhaard blijkt, blijven de omliggende buurgemeenen Roosendaal en Woensdrecht waakzaam. Maar extra maatregelen zijn hier nog niet aan de orde – zo laten beide burgemeesters weten. Wél heeft Roosendaal extra boa’s, buitengewoon opsporingsambtenaren, ter beschikking gesteld om Bergen op Zoom te helpen bij de intensievere controles. Van dit aanbod is nog geen gebruik gemaakt, zo laat de Roosendaalse burgemeester Han van Midden woensdag weten. “Maar het aanbod staat nog steeds.”

Tijdens de persconferentie van maandag kondigde burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom aan, dat hij het aanbod van Roosendaal heeft gekregen om zonodig extra boa’s in te zetten bij de verscherpte coronacontroles. “Burgemeester Han van Midden heeft dat aanbod gedaan uit collegialiteit”, aldus de Roosendaalse gemeentewoordvoerder Pieter Thielen. Daarbij is geen indicatie gegeven over het aantal inzetbare medewerkers. “We zetten in wat kan en wat nodig is.”

Van de mogelijkheid is nog geen gebruik gemaakt. “Maar het aanbod staat nog steeds.” Daarbij zal overigens geen tekort ontstaan aan handhavingcapaciteit in Roosendaal zelf, zo bendadrukt de woordvoerder.

Geen extra maatregelen buurgemeenten

In Roosendaal ziet de burgemeester vooralsnog geen aanleiding om de bestaande coronamaatregelen te verscherpen. Datzelfde geldt voor Woensdrecht. Loco-burgemeester Hans de Waal ziet daartoe ook geen noodzaak: “De situatie in Bergen op Zoom is niet vergelijkbaar met die in de gemeente Woensdrecht. Uiteraard monitoren we nauwlettend het aantal coronabesmettingen in onze gemeente.”

Tot nu is er in Woensdrecht geen toename te zien van het aantal besmettingen. “We blijven onze inwoners wel oproepen om zich goed aan de geldende coronamaatregelen te houden. We vinden het goed dat de ruimte geboden wordt voor lokale maatregelen en zullen op regionaal niveau in overleg blijven of toepassing nodig is”.