Bergen op Zoom

Bergen op Zoom ontkomt aan verscherpt financieel toezicht van provincie

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

De gemeente Bergen op Zoom komt dit jaar niet onder verscherpt financieel toezicht te staan. Dat heeft de provincie de Bergse gemeenteraad vrijdag laten weten. De Bergse begroting voor 2021 is nog niet in balans, maar het meerjarig bezuinigingspakket dat de raad heeft vastgesteld, biedt voldoende basis voor vertrouwen. Wethouder Petra Koenders reageert verheugd op het bericht.

Door: Han Verbeem

Vrijdag oordeelde het provinciebestuur over de begroting voor dit jaar. “Wij zijn van oordeel dat de begroting 2021 niet structureel en reëel in evenwicht is”, aldus het college van Gedeputeerde Staten. “Het is echter voor ons, na aanvullende besluitvorming, voldoende aannemelijk dat dit evenwicht uiteindelijk in het laatste jaar van de meerjarenraming 2024 tot stand zal worden gebracht.”

Bezuinigingen

De gemeente kampt al jarenlang met grote financiële tekorten en een miljoenenschuld van 260 miljoen euro die zonder ingrijpen verder zou oplopen naar 300 miljoen. In december heeft de raad daarom ingestemd met een eerste bezuinigingrstonde van zes miljoen euro. In totaal zal Bergen op Zoom de komende jaren 13 miljoen structureel moeten bezuinigen.

Kritisch

Al tijdens de raadsvergadering van 16 december sprak wethouder Koenders de verwachting uit, dat er geen verscherpt toezicht zal komen als de raad het bezuinigingspakket zou vaststellen. Dat zou blijken uit ambtelijke gesprekken die ze kort daarvoor op het Bossche Provinciehuis had gevoerd. Toch is de beoordeling niet geheel vlekkeloos verlopen; de provincie plaatst nog vraagtekens bij de haalbaarheid van de bezuinigingen en zal daarom aan het einde van dit jaar extra kritisch kijken naar de Bergse begrotingsbehandeling voor de periode 2022-2025.