Bergen op Zoom

Bergen op Zoom werkt achterstand Wmo-meldingen weg

Stockfoto: PxHere

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Er was meermaals het nodige te doen in Bergen op Zoom over lange Wmo-wachtlijsten die in de afgelopen jaren waren ontstaan. Zowel raadsleden als wethouders vroegen meermaals aandacht voor met name de gevolgen hiervan. Na enkele maanden doorpakken is het gelukt de achterstand weg te werken. Wethouder Joey van Aken is blij. Of inwoners het ook zijn, moet nog blijken. Het idee is dat ze voortaan minder snel om Wmo-ondersteuning vragen.

Vooral het feit dat inwoners last kregen van de lange wachtlijsten was zowel politici als collegeleden een doorn in het oog. Het vorige college zette daarom een traject in gang dat de problemen op moest lossen. Er werd een extern bureau ingevlogen dat samen met de ambtenaren en voormalig wethouder Mignon van der Zwan een plan opstelde. Daarmee is in vijf maanden tijd een achterstand van 700 meldingen en aanvragen weggewerkt die onder meer betrekking hadden op begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke hulp en vervoersvoorzieningen.

Wethouder blij met inhaalslag

Wethouder Joey van Aken reageert verheugd op de inhaalslag. “We begrijpen natuurlijk maar al te goed hoe vervelend het voor inwoners is als ze zo lang moeten wachten op een antwoord op hun hulpvraag. Daarom ben ik blij dat de vorige wethouder Sociaal Domein – mede door een motie van de raad – heeft besloten deze achterstand weg te willen werken.”

De les: voortaan minder aanvragen

In de praktijk kwam de toegepaste oplossing er op neer dat het externe bureau 700 meldingen heeft overgenomen en verwerkt, met hulp van medewerkers van de gemeente. Toch is de gemeente niet bang voor een herhaling, nu die klus erop zit. De wethouder geeft aan: “We hebben geleerd van deze wachtlijsten middels een evaluatie en we hebben onze processen hierop ingericht.”

Mensen moeten meer maatwerk dichter bij huis vinden, stelt Van Aken. Bijvoorbeeld in wijkhuizen, via jongerenwerkers of familie, vrienden en verenigingen. Hij gaat er vanuit dat dit het aantal Wmo-aanvragen gaat verminderen.Het ingehuurde bureau heeft desgevraagd aangegeven dat dit proces goed in elkaar zit. Wie denkt toch in aanmerking te komen voor ondersteuning kan zich melden via de website van de gemeente.