Bergen op Zoom

Bergen tekent landelijk akkoord niet maar spant zich wél in voor schone lucht

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse gemeenteraad heeft geen behoefte aan het ondertekenen van het landelijke Schone Lucht Akkoord van het ministerie met Nederlandse gemeenten, maar wil zich wél inzetten om de luchtkwaliteit fors te verbeteren. “Wij gaan extra maatregelen nemen”, zo belooft wethouder Hans Peter Verroen. Een aangepaste motie van de SP, mede-ingediend door GBWP, BSD, Samen0164 en CDA/V-BoZ, is daarmee in meerderheid aangenomen.

De Brabantse GGD heeft een onderzoek gehouden naar de luchtkwaliteit in de provincie. “De uitkomsten in Bergen op Zoom zijn zorgwekkend, constateren de indieners: 19,7 procent van de nieuwe astma-gevallen bij kinderen en 22,4 procent van de nieuwe hart- en vaatziekten zijn hier te wijten aan luchtvervuiling. Ook zou geen enkel woonadres in Bergen op Zoom voldoen aan de WHO-advieswaarden.

Gezondheidswinst in 2030

De indieners willen dat Bergen op Zoom zich inspant om de in het akkoord gestelde gezondheidswinst in 2030 te bereiken. Daarvoor dient de gemeente “maximaal in te zetten op het verbeteren van de luchtkwaliteit in Bergen op Zoom bij besluiten en lokale beleidsoverwegingen.” Zo dienen de  effecten op de luchtkwaliteit meegenomen te worden in maatregelen die Bergen op Zoom neemt bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving, industrie, mobiliteit (emissie-loos) en landbouw.

Essentie verloren

SP-raadslid Theo de Jong, initiatiefnemer van de motie, vindt steun bij Groen Links/PvdA, CDA en D66. “Het is een statement, het is een stap voorwaarts om ons in te zetten voor een schoner leefklimaat”, zegt Selin Karar. John Voets van 50Plus/Groep Akkaya reageert verbitterd dat de plicht tot ondertekenen van het akkoord uit het voorstel is geschrapt. Daarmee zou de gemeente ook landelijke subsidies mislopen, vreest hij. “De motie is een kaalgeplukte kip. We zullen de motie daarom niet steunen omdat deze de essentie heeft verloren.” Ook VVD en Belang van Bergen op Zoom stemmen tegen.