Bergen op Zoom

Bergenaar in conflict met gemeente over parkeertarieven en behandelwijze

Het stadskantoor in Bergen op Zoom (afbeelding: Google StreetView)

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Soms leidt de ene klacht tot een andere bij een gemeente. Zeker als het oorspronkelijke bezwaar van een indiener niet of niet juist wordt opgepakt. Het verhaal van Willem van Riel is een duidelijk voorbeeld van hoe zaken onnodig uit de hand kunnen lopen, als een ambtelijke organisatie -al dan niet bewust- besluit een inwoner niet serieus te nemen.

Willem woont ruim een jaar in Bergen op Zoom, in het centrum. Hij zocht daar een parkeerplaats voor zijn auto en kwam zo terecht bij parkeergarage De Parade, aan de Wassenaarstraat. Daar heeft hij uiteindelijk ongeveer een half jaar gestaan. De plek beviel prima maar ineens verdubbelde de gemeente het tarief. In februari 2021 kreeg hij een schrijven waarin werd aangekondigd dat de 90 euro per kwartaal er 180 zouden worden. Dat vond de kersverse Bergenaar nogal aan de overdreven kant. Hij begon een correspondentie met de gemeente en raakte al snel verwikkeld in wat veel weg heeft van ambtelijke onwil en het al dan niet bewust negeren van een inwoner.

Als reden voor de verdubbeling van de parkeerkosten werd aangegeven dat de gemeente zich moet houden aan landelijke wet- en regelgeving, die “een gesloten begroting van kosten en opbrengsten” voorschrijft. Dat zou inhouden dat minimaal de kostprijs voor een parkeerplaats doorberekend dient te worden. Bij het oude tarief moest er volgens de brief geld bij. Ook moeten tarieven marktconform zijn, schreef Parkeerbeheer namens de gemeente. Er zou bovendien overlegd zijn met eigenaren van private parkeergarages in Bergen op Zoom, over die prijzen.

Meteen bezwaar gemaakt

Willem maakte meteen bezwaar tegen de gang van zaken. Daarnaast diende hij een Wob-verzoek in, dat vroeg om de berekeningen waarop de plotse verdubbeling was gebaseerd. Hij kondigde aan zijn bezwaar verder te willen motiveren nadat hij de opgevraagde gegevens had ingezien. In eerste instantie liet de gemeente weten dat hij helemaal geen nadere tekst en uitleg ging ontvangen, omdat het een privaatrechtelijke overeenkomst betrof. Willem kon als burger niet in bezwaar gaan, zo werd gesteld.

Van Riel is een werkzaam leven lang registeraccountant geweest en heeft daardoor wat kennis van zaken. De gemeente had volgens hem eerst moeten vaststellen of die kostprijsberekening en beslissing over de tariefverdubbeling vielen onder bestuursrecht of civiel recht. Hij vond aanknopingspunten om het onder bestuursrecht te laten vallen en stelde ook daarover vragen. De gemeente moest uit kunnen leggen waarop is gebaseerd dat deze kwestie onder civiel recht zou vallen. Het antwoord bleef echter uit. Willem: “Ik denk dat ze zelfs m’n vraag niet snappen. Er is nooit op gereageerd.”

Geen onderbouwing

De ongeveer tien kantjes informatie die Willem uiteindelijk kreeg, geven niet bepaald een duidelijke uiteenzetting over hoe die prijsverhoging tot stand is gekomen. “Die is er ook niet”, zegt Willem. “Dat geven ze zelf aan.” Van de procedure heeft hij geen hoge pet op. Zo zou het overleg met eigenaren van private parkeergarages hoogstens één keer hebben plaatsgevonden en een verslag is er niet van.

Zijn auto staat al even niet meer in de betreffende parkeergarage. Van Driel vond een ander plekje, onder het appartementencomplex waar hij woont. Toch heeft hij zijn tanden in de zaak gezet. “Het gaat me helemaal niet om het geld maar om hoe ik behandeld ben.” Het stoort vooral dat de gemeente hem niet serieus heeft genomen. In een schrijven aan de burgemeester heeft hij uitgelegd hoe hij werd genegeerd en geregeld geen reactie kreeg op mails. Of pas na lang en veel aandringen.

Wordt vervolgd

Een gemeente hoort niet op deze wijze om te gaan met burgers die met een klacht of probleem komen, vindt Willem. Inmiddels is het zo ver dat er maandag aanstaande een hoorzitting plaatsvindt in het Oude Stadhuis, waarbij zijn zaak besproken wordt. Van Riel vindt het namelijk ook absoluut niet kunnen dat een gemeente op zo’n ondoorzichtige wijze aan burgers dergelijke tariefverhogingen voorschotelt. Vooral als het er alles van weg heeft dat die berekeningen nergens op gebaseerd zijn en blijkbaar ook niet op een andere wijze zijn uit te leggen. Hij hoopt dat de hoorzitting ervoor zorgt dat de gang van zaken wordt rechtgetrokken. Mogelijk gaat hij het anders nog hogerop zoeken. De gemeente is vanzelfsprekend gevraagd om een reactie op het verhaal van Willem van Riel. Die hebben we niet gekregen.