Bergen op Zoom

Bergs college kan doorgaan met plannen azc, mét aanpak overlast Plein XIII

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Het Bergse college kan doorgaan met de plannen voor een tijdelijk azc voor driehonderd vluchtelingen, in een leegstaand kantorengebouw aan de Jacob Obrechtlaan. Dat blijkt donderdagavond uit het debat in de Bergse gemeenteraad, waarbij een viertal motie zijn besproken. Tegelijk blijkt de raad unaniem vóór het terugdringen van de huidige overlast bij Plein XIII. Voorstellen van BVB om de plannen terug te draaien, kunnen niet rekenen op een raadsmeerderheid.

“Een uitgestoken hand”, zo omschrijft Maikel de Bekker (BVB) zijn voorstel om de bevoegdheid voor het azc uit handen te nemen van het college. De gemeenteraad zou uiteindelijk moeten beslissen óf en zo ja, waar de asielopvang in de gemeente dient te komen. Maar niet alle fracties zitten daarop te wachten. “Want gaat het uiteindelijk niet goed, dan kunnen we het college de schuld geven”, merkt Aydin Akkaya (Lijst Akkaya/50Plus) op. Reinoud Krijnen (Samen0164) reageert geïrriteerd: “We hebben als raad ook een bevoegdheid, we trekken sámen op met het college.” De motie haalt het uiteindelijk niet; 24 raadsleden stemmen tegen, slechts acht zijn vóór.

Verkeerd signaal

Vervolgens komt een tweede motie van BVB aan bod om de plaatsing van een azc zelfs helemáál te schrappen. Volgens De Bekker zou de gemeente “een verkeerd signaal afgeven” met het vrijwillig huisvesten van 300 asielzoekers gemeentegrenzen.  Andere oppositiepartijen sluiten zich hierbij aan zoals GBWP, Samen0164 en LijstLinssen. Ook coalitiepartij V-BoZ steunt dit voorstel.

Niet uit te leggen

“De landelijke overheid faalt, de Europese Unie faalt”, zegt Sander Siebelink. “We kunnen de vluchtelingenproblematiek niet aan, we krijgen dit niet  uitgelegd aan onze inwoners.” Coalitiegenoot VVD is eveneens tegen opvang, “maar als het tóch moet, laten we het dan op een slimme manier doen”, zegt Jim Bernaards. De VVD blijft vóór huisvesting van 300 asielzoekers aan de Jacob Obrechtlaan. Ook GroenLinks, PvdA, Lokaal Realisme en CDA blijven voorstander van deze tijdelijke opvang van maximaal vijf jaar. Ook dit voorstel van BVB redt het niet; 21 raadsleden zijn tegen en elf vóór.

Overlast valley

Een andere motie krijgt raadsbrede steun: een door de coalitie en drie oppositiepartijen ingediend voorstel om overlast veroorzakende opvangvoorzieningen rondom Plein XIII terug te dringen. Sander Siebelink (V-BoZ) spreekt van een ‘overlast valley’ in dit deel van het stadscentrum. “Kwetsbare mensen worden lastiggevallen door drugsgebruikers die geld willen zien”, zegt hij. “Bergen op Zoom is er niet om de drugsproblemen van andere gemeenten op te lossen. Daarom is het tijd voor actie en moeten gebruikers vertrekken.” Raadslid Antoinette Harteveld (Lokaal Realisme) noemt voorbeelden van daklozen die ze tegenkomt als ze de Burgemeester Van Hasseltstraat passeert. Een verwaarloosde vrouw met kinderen, een man die bedelt voor enkele euro’s. “Breng deze mensen naar een afkickkliniek in het noorden van het land. Die mensen willen écht wel geholpen worden.” Wethouder Van Aken ziet deze motie als steun voor zijn beleid: “We pakken graag de handschoen op.”