Bergen op Zoom

Bergs college: ‘Kijk naar lokale impact bij toekenning nieuwe netaansluitingen’

Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Het Bergse college wil dat netbeheerders rekening houden met de lokale impact, bij het toekennen van de schaarse nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnet. Nu geldt het principe van ‘wie eerst komt. eerst maalt’. Maar dat gaat veranderen, netbeheerders moeten nu regels maken voor het toekennen van aansluitingen.

Het huidige hoogspanningsnet is overbelast en daarom is het voor grootverbruikers en leveranciers niet meer mogelijk een nieuwe aansluiting te krijgen – benadrukt wethouder Hans Peter Verroen. “Zelfs als een bestaand bedrijf binnen de gemeente verhuist en een nieuw gebouw neerzet, is het niet mogelijk de aansluiting mee te nemen”, aldus Verroen. Alleen nieuwe woningen krijgen nog automatisch een netaansluiting.

Voorrang

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil, dat netbeheerders voortaan voorrang geven aan duurzame projecten om overbelasting van het net tegen te gaan. Daarnaast wil de ACM dat projecten die belangrijk zijn voor de samenleving, zoals veiligheid, gezondheidszorg, woningbouw, onderwijs en duurzaamheid, ook voorrang kunnen krijgen.

Ontwerpfase

Gemeenten kunnen een zienswijze indienen op dit zogeheten ‘maatschappelijk prioriteringskader’, dat nu nog in de ontwerpfase is. Ook het Bergse college zal het standpunt bij de ACM kenbaar maken. Daarnaast dient Bergen op Zoom met de West-Brabantse gemeenten van de RES (Regionale Energie Strategie) ook gezamenlijk een zienswijze in.