Bergen op Zoom

Bergs college moet meer trekken aan subsidies: ‘Provincie is schatrijk’

Illustratie: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Het Bergse raadslid Joost Pals (Lokaal Realisme) wil dat het college meer moeite doet om provinciale en Europese subsidies binnen te halen. Volgens Pals worden de ambities onvoldoende waargemaakt en is er na een werkbezoek van de raad aan Brussel weinig meer gebeurd. Geld binnenhalen is nodig om de noodlijdende gemeente weer financieel op de rails te krijgen.

Projecten

Pals doet zijn suggesties in een brief die hij aan burgemeester en wethouders heeft gestuurd. Daarbij noemt hij een aantal projecten waarvoor mogelijke subsidies zijn binnen te halen: het bevorderen van werkgelegenheid met Antwerpen, de aanpak van blauwalg bij de Binnenschelde, de agrofood-economie en toerisme met historie en landschap. Ervaring met het binnenhalen van provinciale subsidies heeft Bergen op Zoom overigens al. “De Landschappen van Allure zijn mooie voorbeelden. Ook bij het Suikerlab was er een mooi succes met zeven
ton subsidie vanuit de provincie.”

Provincie is schatrijk

Geld ligt voldoende op de plank, stelt Pals. “Door de verkoop van de Essent aandelen is ons provinciebestuur immers schatrijk”, schrijft hij. Maar ook uit Europa is het nodige te verwachten: “Onze ligging aan de grens met België maakt dat we samenwerking kunnen zoeken met Vlaamse gemeenten: een voornaam criterium om kans te maken op Europese middelen.”

Onvoldoende opvolging

Om de subsidiepotten aan te kunnen spreken is regionale samenwerking nodig en dat vraagt volgens Pals om een verandering in de manier van denken. “Het is goed dat uw college dit wil bevorderen”, merkt hij op. “Er zijn natuurlijk eerder al pogingen ondernomen. Tot en met een werkbezoek van de gemeenteraad aan Brussel aan toe. Helaas heeft dat toen onvoldoende opvolging gekregen.”