Bergen op Zoom

Bergs raadslid confronteert gemeente opnieuw met afpoeieren inwoners

Stadskantoor Bergen op Zoom

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Kritiek van inwoners op gemeentelijk beleid moet gewoon kunnen. Dat stelt raadslid Joost Pals van Lokaal Realisme na een incident waarbij een inwoner werd afgepoeierd door een ambtenaar. De man had commentaar geleverd op snoeiwerkzaamheden en dat werd hem op het gemeentehuis niet in dank afgenomen. Het is een zoveelste voorbeeld van hoe communicatie met inwoners misgaat.

Lokaal Realisme spreekt van ‘hooghartige bejegening’. Nadat een inwoner medewerkers van de gemeente Bergen op Zoom aansprak op hoe zij snoeiwerkzaamheden uitvoerden, ging het mis. De man zag dat er zeer ruw gewerkt werd, waardoor stukken snoeihout op nabij geparkeerde auto’s dreigden te komen. Hij meldde dit ook bij de gemeente en kreeg als reactie dat “het bekritiseren van beleid wordt afgekeurd.” Voor raadslid Joost Pals is het reden om het college nog eens aan te spreken op hoe er met burgers en hun correspondentie wordt omgegaan.

Schokkend

Pals vindt het ronduit schokkend dat de inwoner als antwoord kreeg dat de gemeente een zero tolerance beleid hanteert. Het antwoord werd door de ambtenaar zelfs afgesloten met: “Uw naam en adres staan vanaf vandaag bij ons geregistreerd”. Daar nam de man geen genoegen mee en hij informeerde wat het probleem was. Als reactie volgde: “Het kritisch meedenken om beleid en beheer te verbeteren is geen enkel probleem en dit zien wij graag. Maar het bekritiseren van beleid en onjuist bejegenen van mijn medewerkers keur ik af en ik verwacht dat dit een eenmalige actie is geweest.” Blijkbaar had hij de snoeiende werklui niet mogen aanspreken.

Bij Lokaal Realisme zijn ze not amused. Raadslid Pals maakt zich al veel langer druk over de gebrekkige wijze waarop in zijn ogen de gemeente vaak communiceert en dit voorbeeld doet daar nog eens een flinke schep bovenop. De politicus is klaar met de ‘hooghartige ivoren toren’ van waaruit dit steeds plaatsvindt en roept het Bergse college ter verantwoording. Er is al door de gemeente toegezegd dat het ‘incident’ intern zeker niet onbesproken blijft maar er moet meer gebeuren, aldus Pals. Meermaals is volgens hem een nogal overdreven rooskleurig beeld geschetst van de klantvriendelijkheid en dienstbaarheid van de gemeente. De praktijk wil nog wel eens anders uitpakken.

Geen inhoudelijke reacties

Enige tijd geleden werd de ombudsman van Streekomroep ZuidWest ook benaderd door een inwoner die baalt van de gebrekkige wijze van communiceren. Rens Hellemons heeft al jaren meningsverschillen met de gemeente over een aantal kwesties en wil alleen nog schriftelijk contact, dus per mail, zodat alles vastligt. Het overkwam hem al meermaals dat hij geen reacties kreeg op verzonden berichten. Op de ontvangstbevestigingen na dan, vervolgens komt er niets meer. Dit begon al in februari 2020 en het was ruim een jaar later nog zo.

Recenter werd de redactie ook benaderd door een familie* die om begrijpelijke redenen anoniem wil blijven. Ze hadden zorgfraude gemeld via de gemeentelijke website maar er was nooit iets mee gedaan. Bij navraag door de ombudsman bleek de hele melding zelfs onbekend bij de gemeente.

Negatieve spiraal

Raadslid Pals wijst er in zijn brief aan B en W op dat dit het imago van de gemeente bepaald geen goed doet, zéker niet als inwoners ook nog eens persoonlijk worden aangevallen. Het is volgens hem ‘schering en inslag’ en dat roept alleen maar negatieve tegenreacties op, van mensen die zich niet gehoord of zelfs weggezet voelen. Hij wil van het college weten of en hoe er nu eindelijk eens werk wordt gemaakt van een échte cultuuromslag.

* Namen en contactgegevens zijn bekend bij de redactie