Bergen op Zoom

Bergs raadslid wil per direct verbod op carbidschieten

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Gemeenteraadslid Gertjan Huismans (fractie Punt) verwacht dat ook Bergen op Zoom te maken zal krijgen met carbidschieten, nu er een landelijk verbod op het gebruik van vuurwerk is afgekondigd. “Onze fractie vreest dat op ongecontroleerde wijze carbid zal worden gebruikt”, schrijft Huismans in een brief aan het Bergse college van B&W. Hij pleit daarom voor een snelle invoering van een carbidverbod, om problemen op voorhand te voorkomen. Ondeskundig gebruik zou volgens Huismans kunnen leiden tot levensgevaarlijke situaties.

Door: Han Verbeem

Carbidschieten is een traditie die vooral in Oost- en Noord-Nederland voorkomt, met name in de agrarische gebieden. Daarbij wordt tijdens de jaarwisseling calciumcarbid ontstoken in lege melkbussen, wat gepaard gaat met een enorme knal. Carbid wordt normaal gesproken door landbouwers gebruikt als pesticide, om mollen en andere graafdieren te bestrijden.

Levendige handel in carbid

In West-Brabant komt carbidschieten tijdens de jaarwisseling nauwelijks voor maar dat kan door het vuurwerkverbod gaan veranderen, voorspelt Huismans. Hij verwijst daarbij naar de toenemende vraag naar melkbussen en carbid, dat volgens hem makkelijk en betaalbaar voorhanden is. En hoewel sinds 1998 melkbussen niet meer in gebruik zijn bij melkveehouderijen, zou er een levendige handel zijn ontstaan in oude bussen die worden omgebouwd tot ‘carbidkanon’. Niet alle melkbussen zijn daavoor geschikt en exemplaren van aluminium kunnen bij de klap zelfs expoloderen.

Schade en verwondingen

Volgens raadslid Huismans vereist het carbidschieten dan ook een hoge mate van deskundigheid, die niet iedereen voorhanden heeft. “De explosieve kracht is daarentegen dermate hoog dat daarmee veel schade en verwondingen kunnen ontstaan.” Zijn fractie wil dat daarom “per direct inkoop, gebruik en bezit van carbid moet worden verboden om te ontmoedigen dat in de komende periode carbid wordt ingekocht en gebruikt.” Daarmee zou Bergen op Zoom het voorbeeld volgen van andere gemeenten, zoals Tilburg en Den Haag, waar burgemeesters een verbod op carbidschieten willen Ook pleit Huismans voor een mediacampagne om de inwoners bewust te maken van de gevaren van carbidschieten.