Bergen op Zoom

Bergse achterstand in verwerking Wmo-aanvragen vraagt nog even geduld

Stockfoto: PXhere

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Wie een aanvraag indient voor Wmo-ondersteuning in Bergen op Zoom, dient een lange adem te hebben. Het komt zelfs voor dat tijdelijke ondersteuning pas wordt toegekend als het al niet meer nodig is. Wethouder Mignon van der Zwan is zich bewust van de problematiek en druk bezig de vastgelopen organisatie vlot te trekken.

Door: Hans-Jorg van Broekhoven, ombudsjournalist

Een praktijkvoorbeeld: Een dame op leeftijd heeft een botbreuk opgelopen na een val en daarom is er tijdelijke ondersteuning nodig. De aanvraag is gedaan maar het duurt acht weken voordat er iemand contact op gaat nemen. Pas daarna wordt besloten of er hulp wordt toegezegd. Tegen dat dit duidelijk is, heeft deze senior niemand meer nodig en is ze hersteld.

Dat zijn momenteel verhalen zoals ze binnenkomen bij het Leger des Heils, vertelt medewerker Carola Winters. “Tot een paar maanden geleden hielp het nog wel eens als ik dan met de gemeente belde maar dat is sinds oktober ook over.” Ze krijgt nu te horen dat alle vragen die binnenkomen urgent zijn. Afgelopen vrijdag zat ze met de verantwoordelijke wethouder, wat ambtenaren en raadslid Reinoud Krijnen aan tafel om het probleem eens te bespreken.

Traag

Krijnen, van de partij Samen0164, had eerder al het college aangesproken op de trage gang van zaken bij Wmo-aanvragen. In september van vorig jaar trok namens Lijst Linssen Ans van Eekeren ook al aan de bel, met de vraag of minder complexe aanvragen snel behandeld konden worden. Het college liet enkele weken later dat dit niet kon. Bij onze redactie kwamen eveneens verhalen binnen. Daarom stelden we een week geleden wat vragen aan de gemeente, onder meer over hoe het zo ver kon komen enerzijds en hoe het wordt opgelost. Wethouder Van der Zwan geeft tekst en uitleg.

Al vijf jaar een probleem

De achterstanden zijn niet nieuw in Bergen op Zoom. Er is al zo’n vijf jaar een tekort aan capaciteit volgens de bestuurder. Het probleem ontstond volgens Van der Zwan doordat er een ‘strenge algemene vacaturestop’ werd ingevoerd om de omvang en de kosten van de organisatie terug te dringen. Het aantal aanvragen nam echter toe en de werkdruk is zijn tol gaan eisen, er ontstonden veel verloop en verzuim. Enkele reorganisaties maakten het er niet beter op. De wethouder wijt niet alleen de opgelopen achterstanden grotendeels aan deze ontwikkelingen, ook de financiële overschrijdingen schrijft ze eraan toe.

Verbetering

Er is al een aantal maatregelen getroffen inmiddels om de achterstand weg te werken. Er zijn wat extra krachten aangenomen dan wel tijdelijk ingehuurd. Dat aantal gaat in de eerste helft van 2021 waarschijnlijk nog toenemen, mits de raad daarmee akkoord gaat. Ook intern zijn twee ambtenaren van functie gewisseld en toegevoegd aan het team. Het college verwacht nog twee tot drie maanden nodig te hebben om de achterstanden weg te werken.

‘Niet klakkeloos toekennen’

De wethouder benadrukt dat er niet wordt getornd aan de ingezette kwaliteitseisen van de behandeling van aanvragen. “We gaan niet klakkeloos maar alles toekennen wat binnen komt aan aanvragen om zo de achterstand snel weg te werken.” Dat zou immers daarna weer extra werk op kunnen leveren bij het terug moeten draaien van indicaties.

Er was de nodige verwarring bij aanvragers omdat in standaard antwoordmails stond dat er binnen twee weken contact zou worden opgenomen. Dat heeft de gemeente nu aangepast naar acht weken. Omdat mensen niets vernamen gingen ze daar ook weer vragen over stellen, waardoor het nog drukker werd. Verder wordt alles op alles gezet om zo snel mogelijk zaken op te pakken. Aanvragen die volgens de interne maatstaven spoed hebben krijgen daarbij voorrang. Van de Zwan belooft dat ze er, samen met de resultaatmanager, bovenop zit om alles zo snel mogelijk op orde te hebben.