Bergen op Zoom

Bergse binnenstad transformeert: van ‘place to buy’ naar ‘place to be’

Zó komt het Gouvernementsplein er straks mogelijk uit te zien. (Illustratie: Toekomstbeeld Binnenstad / gemeente Bergen op Zoom)

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse binnenstad krijgt weer allure, minder grote kledingzaken en meer belevingsplaatsen met herstelde geveltjes en gezellig stadsgroen. Dat blijkt uit de gemeentelijke binnenstadsvisie ‘Toekomstbeeld Binnenstad’, waarmee het college het zieltogende winkelgebied uit het slop wil krijgen. Een compacter centrumgebied met combinatie van functies en horeca geconcentreerd rondom pleinen. Er ligt al vijf miljoen landelijke ontwikkelsubsidie op de plank – het moet de aanzet zijn naar een complete transformatie.

Een wandeling door de binnenstad, in de aanloop naar de kerstdagen, is anno 2022 voor velen een diepe teleurstelling. Leegstand, verval, en in winkels die wel geopend zijn staat het winkelpersoneel te wachten op klanten die niet komen. De oorzaak ligt in een veranderend koopgedrag, legt beleidsambtenaar Sander Pasmans uit. Sinds anderhalf jaar coördineert hij op het Bergse stadskantoor de nieuwe binnenstadsaanpak. De nieuwe Toekomstvisie, die deze week het licht heeft gezien, moet voor politici en ambtenaren de nieuwe ‘binnenstadsbijbel’ zijn. “Bijvoorbeeld bij de aanpassing van het bestemmingsplan”,  legt hij uit. “Nu zijn er téveel beperkingen om ruimtes boven winkelpanden tot woningen om te bouwen.” En dat is nodig, om meer dynamiek in de stad te krijgen.

Omslag

De Bergse binnenstad wordt straks niet langer een veredelde koopgoot, een ‘place to buy’, maar een waar belevingsparadijs waar het goed vertoeven is: de ‘place to be’. Omdat voor elkaar te krijgen is een radicale omslag nodig. Grote kledingzaken zijn niet meer van deze tijd. “Mensen winkelen op internet”, zegt Pasmans. Een grote uitdaging ligt bij de Sint Josephstraat en het achterliggende Paradegebied, rond de eeuwwisseling ontwikkeld als modewinkelstraat en al achterhaald op het moment dat de plannen op de tekentafel lagen. Maar ook de Wouwsestraat en Zuivelstraat getuigen van een voorbije winkelstrategie. Historische panden zijn compleet kapotverbouwd sinds de jaren ’70 met lelijke etalages en winkels waar zoveel mogelijk rekken in moesten passen. Vaak zijn de gebouwen geen eigendom van de winkeliers, maar van een vastgoedbedrijf buiten de stad. Maar ondernemers zijn bereid mee te denken, constateert ook wethouder Dominique Hopmans.

Verplaatsing, geen uitbreiding

Inmiddels heeft de gemeente tien tot vijftien voorstellen van ondernemers voor de invulling van langdurig leegstaande panden. Zoals horeca bij het Gouvernement, de verplaatsing van ijssalon Crusio naar het Waaggebouw bij het Zuivelplein – in de huidige ijssalon komt nieuwe horeca. In de voormalige BigBazar komt een kledingzaak vanuit de Sint Josephstraat. Wat betreft horeca is er sprake van een verschuiving, met een verdere concentratie rondom en nabij de pleinen. “Dit betekent geen uitbreiding, want voor nieuwe horecapanden sluiten elders in de binnenstad weer andere”, aldus Hopmans.

Februari in de raad

De nieuwste binnenstadsvisie is tot stand gekomen in samenspraak met belangenorganisaties zoals ondernemersvereniging Sterck, Horeca Nederland en Vereniging Binnenstad. De Bergse gemeenteraad neemt in februari een besluit over het visiedocument. De huidige, verouderde beleidsvisie dateert nog van 2009.