Bergen op Zoom

Bergse politiek scherpt de degens voor bezuinigingsdebat in december

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse gemeenteraad staat voor misschien wel de zwaarste opgave van de laatste decennia: een ingrijpend bezuinigingspakket van bijna zestien miljoen euro. Als het aan het college van B&W ligt, doet de gemeente alle vastgoed van de hand, op enkele uitzonderingen na. Maar raadsleden voorzien ook extra kosten: is bijvoorbeeld het verkopen en vervolgens weer terughuren van het stadhuis wel écht voordeliger? De politiek scherpt de degens voor het raadsdebat van 16 december.

Door: Han Verbeem

Maandag was het zover: het college maakte het meer dan 107 A4’tjes tellende bezuinigingsplan openbaar. Eerder was al uitgelekt dat de ozb (onroerendzaakbelasting) voor inwoners de komende twee jaar met maar liefst 25 procent stijgt. Ondernemers betalen daarnaast voor zakelijk vastgoed 10 procent extra belasting. Het minimabeleid wordt versoberd en alleen de meest kwetsbaren kunnen nog rekenen op ondersteuning. Verenigingen krijgen minder geld, sportvoorzieningen verdwijnen, het Cultuurbedrijf wordt ontmanteld, en onderdelen worden waar mogelijk op afstand gezet of geprivatiseerd. Ook zet Bergen op Zoom een stop op de bijdragen aan regionale samenwerkingen.

Gouden regels

Centraal staan de Tien Gouden Regels die het college bij het opstellen van het plan hanteren. Deze regels zijn: een eigen verantwoordelijkheid voor de burgers, de zorg voor veiligheid en een sociaal vangnet, het uitvoeren van wettelijk verplichte taken, een zelforganiserende samenleving, duurzaamheid, beperking van visie en beleidsplannen, bouwen aan een dienstverlenende organisatie, profijt- en draagkracht, afstoten van vastgoed, een goed werkgeverschap.

Bedenkingen

In een online presentatie gaf wethouder Koenders, ondersteund door een beleidsadviseur, de Bergse gemeenteraad maandagavond uitleg over de bezuinigingsvoorstellen. Het waren puur financieel-technische verduidelijkingen want de politieke debatten volgen in een later stadium. Diverse parijen hebben hun bedenkingen geuit. Anderen houden hun kruit droog en willen éérst met de inwoners en het bedrijfsleven in gesprek gaan – zoals de grootste raadspartij GBWP. Ook inwoners en belanghebbenden krijgen de kans om zich uit te spreken over de bezuinigingen; op aandringen van Reinoud Krijnen (Samen0164) komt er een (online) inspraakbijeenkomst.

Verschraling

Een aantal raadsleden plaatst op voorhand al vraagtekens bij de uitvoering van de plannen. Zo maakt Joey van Aken (PvdA) zich grote zorgen over de verschraling van het minimabeleid. “Het betekent dat mensen, die het al zwaar hebben, volledig teruggeworpen zijn op zichzelf. En uiteindelijk kan de gemeente zelfs méér geld kwijt zijn aan het sociaal domein, als er door wegvallende maatschappelijke voorzieningen een extra beroep gedaan wordt op de wmo.” Ook het feit dat de gemeente wil stoppen met de aanpak van laaggeletterdheid, betekent dat er meer mensen buiten de boot zullen vallen – verwacht Van Aken.

Elk dubbeltje omdraaien

Inderdaad, beaamt Aydin Akkaya (GBWP), de bezuiningen raken iedereen. “We proberen de lasten zo eerlijk mogelijk te verdelen maar we zullen anders om moeten gaan met geld. Elk dubbeltje moeten we twee of drie keer omdraaien voor we het uitgeven.”

Terughuren is duurder

Joost Pals, financieel woordvoerder van de VVD, verbaast zich over de keuzes die het college heeft gemaakt bij verkoop van vastgoed. “Het stadhuis verkopen levert een besparing op van 150.000 euro per jaar aan exploitatiekosten. Maar het terughuren het gebouw zal niet voordelig zijn: de nieuwe eigenaar van het gebouw wil er immers ook aan verdienen.” Hij voorziet dat het huidige voorstel niet ongeschonden door de raad zal komen. “Wij bereiden in elk geval een amendement voor”, zo kondigt Pals aan.