Bergen op Zoom

Bergse politiek tot op bot verdeeld over toekomst: Auvergnepolder splijtzwam

Overzichtskaart met omcirkelde plekken waar TenneT-verdeelstation zou kunnen komen

De Auvergnepolder is volgens de Toekomstvisie 2035 aangewezen voor nieuwe bedrijvigheid. Inmiddels zijn er plannen voor een TenneT-verdeelstation in de polder. GBWP vindt de herontwikkeling van het gebied onaanvaardbaar.

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse politiek is tot op het bot verdeeld over de koers die de gemeente de komende jaren moet varen. Voor GBWP, de grootste partij in de raad, is en blijft bedrijvigheid in de Auvergnepolder onbespreekbaar. Partijleider Arjan van der Weegen liet donderdagavond geen spaan heel van de Toekomstvisie 2035 die het college de raad ter goedkeuring voorlegde. Tot stemming is het niet meer gekomen.

De verwachting die Petter bij het begin van de raadsvergadering nog uitsprak -hopende op een ruime raadsmeerderheid vóór de toekomstlijn met extra inzet op onder meer woningbouw, werkgelegenheid en toerisme- verdween al snel als sneeuw voor de zon.

Gewraakte passage

De Toekomstvisie 2035 is een beleidsdocument dat vooral aan andere overheden, zoals de provincie, duidelijk moet maken waar Bergen op Zoom voor staat. GBWP, Lijst Linssen en D66 weigeren echter hun steun te geven. Van der Weegen is ‘not amused’ over de in zijn ogen weigerachtige opstelling van het college wat betreft de gewraakte Auvergnepolder-passage. “Ik heb mails gestuurd die niet zijn beantwoord. Het college weet hoe wij erin zitten. Dit is onbehoorlijk naar GBWP”, sprak hij in felle bewoordingen.

Raadsmeerderheid tegen

Een meerderheid van de raad dreigde zelfs tégen het visiedocument te stemmen. Daarop besloot de raad, na een korte schorsing, het beleidsstuk van de agenda te halen. D66-raadslid Ufuk Cuman had al een oproep gedaan om het voorstel terug te trekken. “Er is geen draagvlak voor. We moeten geen Toekomstvisie met pleisters en verbanden vaststellen, neem dit mee terug.” De fracties van GBWP, CDA, Lokaal Realisme, D66 en Samen0164 stemmen daarmee in: al met al zijn 19 raadsleden voor en 12 tegen. De meerderheid acht het stuk niet rijp voor besluitvorming en na de zomervakantie zal het visiedocument opnieuw, in aangepaste vorm, aan de orde komen.