Bergen op Zoom

Bergse PvdA kritisch over inzet 1,4 miljoen coronasteun cultuur

Han Verbeem Han Verbeem

PvdA-voorman Joey van Aken wil duidelijkheid over de inzet van de 1,4 miljoen coronasteun die de gemeente Bergen op Zoom heeft ontvangen voor de lokale cultuursector. Van Aken wil het van het college weten welke aanvragen zijn goedgekeurd en welke afgewezen. Want het blijft hierover angstwekkend stil, moet Van Aken constateren.

Toezegging wethouder

Het Rijk heeft de cultuursteun toegekend voor aanvragen over de jaren 2020 en 2021. De gelden zijn ondergebracht in een noodfonds, waarbij eind juni het college besluiten genomen heeft over de ingediende aanvragen. Ondanks toezeggingen van wethouder Van der Velden, op eerdere vragen van GBWP, om de raad daarover te informeren heeft het Bergse college nog niets laten weten.

Cultuurbedrijf

Wel is duidelijk dat het college ruim éénderde van het totale bedrag, namelijk 516.500 euro, inzet voor het ‘coronaproof’ maken voor de onderdelen van het gemeentelijk Cultuurbedrijf. Van Aken wil weten waarom Van der Velden daarover niets heeft gemeld tijdens een informerende raadscommissie in april. Hij vraagt zich verder af of de aanvraag van het Cultuurbedrijf wel voldoet aan de voorwaarden van de coronacompensatie en of de steun geen verkapte financiering van de reorganisatie van het Cultuurbedrijf is. Tenslotte vraagt het PvdA-raadslid wanneer het voor cultuurorganisaties mogelijk is weer nieuwe aanvragen in te dienen.