Bergen op Zoom

Bergse PvdA: miljoen euro Rijksgeld inzetten voor kleinschalige lokale cultuur

Foo: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

De PvdA-fractie in Bergen op Zoom wil dat de gemeente meer moeite doet om de door de coronacrisis getroffen lokale cultuursector te ondersteunen, schrijft raadslid Adam Ahajaj dinsdag in een brief aan het college van B&W. En het geld is er: de gemeente heeft dit jaar bijna één miljoen euro vanuit het Rijk ontvangen voor de culturele infrastructuur.

Door: Han Verbeem

Het coronavirus heeft ondertussen ook op economisch gebied zijn sporen flink achtergelaten, schrijft Ahajaj in zijn brief aan het Bergse college. “Ook de lokale, culturele infrastructuur heeft flink te leiden onder de huidige situatie.” Ahajaj merkt op dat er vanuit de Rijksoverheid gelden beschikbaar zijn om de economische schade voor de sector enigszins te beperken. Enerzijds beschouwt zijn fractie de overheidssteun als een ‘doekje voor het bloeden’, merkt Ahajaj op. Maar, zo stelt hij tegelijkertijd: “De Partij van de Arbeid van mening dat de gemeente een belangrijke rol heeft als gaat om het attenderen van de lokale culturele sector in Bergen op Zoom op de steunmaatregelen.”

Muziek, educatie en participatie

De Bergse PvdA-fractie vindt dat deze steungelden vooral ten goede dienen te komen aan de kleinere, lokale culturele organisaties. Als voorbeelden hiervan noemt Ahajaj: koren, orkesten, lokale stichtingen, cultuureducatie en cultuurinitiatieven gericht op deelname aan de samenleving. “Veel zelfstandige professionals in de culturele sector werken samen met dit soort organisaties en zijn wat inkomsten betreft ook deels afhankelijk van dit soort organisaties.”