Bergen op Zoom

Bergse raad wil ruimhartige energiesteun: mogelijk meer minima in aanmerking

Energiearmoede blijft bestaan, ondanks steunmaatregelen van het Rijk. (Pixabay)

Han Verbeem Han Verbeem

In Bergen op Zoom krijgen mogelijk meer minima recht op de éénmalige energietoeslag van 800 euro. Wethouder Dominique Hopmans belooft de raad te onderzoeken of de toeslagregeling voor een grotere groep mensen ingezet kan worden. De fracties van PvdA/GroenLinks, BSD en GBWP dienden op de valreep vóór de zomer nog een motie in. “De nood is hoog”, aldus Selin Karar (GroenLinks).

Het invullen van de steunaanvraag is ingewikkeld, merkt Paul Schut (GBWP) op. “Het is een formulier van acht kantjes.” Wethouder Dominique Hopmans had de motie aanvankelijk ontraden, omdat er geen financiële dekking voor is. Daarop passen de indieners de motie aan: na de zomer volgt een financieel dekkingsvoorstel. En daarmee kan ook CDA/V-BoZ de motie mede indienen en steunt Lokaal Realisme het voorstel eveneens.

Inkomensgrens omhoog

De landelijke regeling voorziet een steun aan huishoudens met een laag inkomen, waarbij de inkomensgrens van 120 procent van het minimumloon wordt gehanteerd. De motie roept op de grens te verruimen tot 130 procent van het minimum. GBWP-voorman Arjan van der Weegen benadrukt: “Deze groep staat het water tot aan de lippen en moet geholpen worden.” Reinoud Krijnen van Samen0164 merkt op dat het gemiddelde inkomensniveau in Bergen op Zoom al erg laag is. “Als we de inwoners dan nóg verder de armoede in duwen, wordt het probleem alleen maar groter.”

Eigen portemonnee

Toch klinken er kritische geluiden in de Bergse raad. D66 pleit voor een langetermijnvisie. “Zoals de woningen aanpassen en energiezuiniger maken.” Rondkomen is voor veel mensen een uitdaging maar de motie is voor de VVD geen oplossing – merkt Tommy van der Veer op. “We moeten als gemeente ook kijken naar onze eigen portemonnee.” Zijn partij stemt tegen de motie vanwege het ontbreken van de financiën, ook willen de liberalen liever meer druk uitoefenen op het Rijk om de aanvraagtermijn te verlengen. De motie is uiteindelijk met 22 stemmen vóór en 8 stemmen tegen aangenomen.