Bergen op Zoom

Bergse raad haalt té rigide WMO-verordening van tafel

Stockfoto: pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse gemeenteraad gaat opnieuw rond de tafel over de spelregels en afspraken over WMO-voorzieningen. Eigenlijk zou de raad bij de eerstvolgende raadsvergadering de conceptverordening vaststellen; een standaarddocument zoals alle gemeenten die hanteren. Maar deze verordening is voor de meerderheid van de Bergse raadsfracties té ver gaan. Daarom is een voorstel van het CDA aangenomen om de conceptverordening van de raadsagenda te halen en eerst uitvoerig onderling en met de samenleving in gesprek te gaan.

Door: Han Verbeem

De politiek moet leren uit de lessen, aldus CDA-voorman Hans-Peter Verroen. Ook in Bergen op Zoom, met de misstanden van de landeliijke belastingdienst en de toeslagenaffaire in het achterhoofd. “De raad moet in de spiegel kijken en zien of de verordening wel in lijn is met de geest van de wet.” Zoals bij het omgaan met giften. Landelijk is een rel ontstaan over een bijstandsvrouw die 7.000 euro moet terugbetalen omdat zij wekelijks boodschappen van haar moeder kreeg. Ook de gemeente Bergen op Zoom moet duidelijkheid scheppen over wat wél en wat niet is toegestaan. Dat moet duidelijk blijken uit de verordening, stelt Verroen. “En als daarmee de takendiscussie binnen het sociaal domein in een stroomversnelling kan komen, is dat mooi meegenomen.”

Harteloos

Betsy de Kock (GBWP) pleit voor een menselijke maat bij de uitvoering van de maatwerkvoorzieningen – zoals het verstrekken van scooters en looprekken en bepaalde zorgpakketten. “Die menselijke maat in uitvoering is in de praktijk verdomd moeilijk”, zegt ze. “Hoe kan je oneigenlijk gebruik inschatten? Enerzijds de gemeente behoeden voor misbruik en anderzijds ervoor zorgen dat cliënten niet onbedoeld de fout ingaan.” Daarom zijn duidelijke en heldere regels nodig, benadrukt ze.

De conceptverordening van de VNO (Vereniging Nederlandse Gemeenten) gaat uit van een strikte aanpak van fraudeurs en misstanden en daarmee lijkt elke cliënt een potentiele fraudeur. Voor de eeste fracties, zo ook voor de BSD, is dat wel érg negatief gedacht. “De ambtenaren moet als mensen handelen”, stelt BSD-voorman Louis van der Kallen. En commissielid Nanny Nuijten (PvdA) vindt dat degenen die een misstap hebben begaan, door te frauderen met de aanschaf van een scootmobiel, de kans  moeten krijgen om zich te beteren en te leren van de fouten. Daarom had ze een aanpassing van het voorstel in gedachten in de vorm van een amendement.

BOB-model

Omdat het voorstel van de raadsagenda is gehaald, is ook het amendement niet meer mogelijk – legde commissievoorzitter Gertjan Huismans uit. Een overgrote meerderheid van de commissie vindt dat nu eerst een BOB-route gevolgd moet worden van ‘beeldvorming, oriëntatie en besluitvorming’.  Zo krijgen ook inwoners en professionals de kans om hun mening en visie te geven. Ook zal overeenstemming nodig zijn met de buurgemeenten Steenbergen en Woensdrecht, waarmee Bergen op Zoom samenwerkt binnen het sociaal domein.