Bergen op Zoom

Bergse raad heeft 3,8 ton coronageld over: laatste oproep aan cultuurclubs

foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Een jaar geleden struikelde een wethouder nog over de bestemming van de in totaal 14 miljoen coronasteungelden die Bergen op Zoom te verdelen had. Elke cent moet naar cultuur, oordeelde de raad. Maar inmiddels heeft de gemeente zo’n 377.000 euro op de plank liggen uit twee steunregelingen die nog steeds niet zijn geclaimd. Daarom krijgt het Bergse college de opdracht van de gemeenteraad “een gerichte oproep te doen aan culturele verenigingen en organisaties” om alsnog aanspraak te maken op het geld.

De Bergse raad is donderdag akkoord gegaan met een motie van raadslid Stefaan Verheugt namens CDA en V-BoZ, met 50Plus en Groep Akkaya als mede-indieners. Daarin wordt het college opgedragen “een poging te doen om verenigingen te attenderen op deze regeling.” Dat moet via een openbare oproep op de gemeentelijke website, de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad, de social mediakanalen en via een persbericht. Daar dient het college “een ervaring van een aanvrager in mee te nemen.”

Nasleep

Want de opstellers van de motie vragen zich af of de gemeente voldoende moeite heeft gedaan de steunregeling bij de cultuursector onder de aandacht te brengen. De clubs hebben weliswaar een brief ontvangen, maar de partijen vinden het aannemelijk “dat door nasleep van de coronaperiode men in voorkomende gevallen er nog niet aan toe is gekomen om een aanvraag in te dienen.”

Ook is het volgens hen mogelijk “dat een aantal verenigingen in eerste instantie vermoedde dat zij niet in aanmerking kwamen voor de regelingen” maar inmiddels overtuigd zijn dat ze wel degelijk rechthebbend zijn.

Voorstel

Mocht blijken dat ook een herhaalde oproep nog geld overblijft, dan dient het college “een voorstel aan de raad voor te leggen hoe dit resterende budget wederom ingezet kan worden, zodat het ten goede komt aan de culturele sector.” Tijdens de raadsvergadering kreeg de motie donderdagavond ook steun van PvdA/GroenLinks, die besloten tot mede-indienen. Het voorstel is uiteindelijk in de gemeenteraad aangenomen.