Bergen op Zoom

Bergse raad ontstemd over AZC-locatie Heerle, maar vraagt niet om heroverweging

Het toekomstige azc-terrein bij de Bergsebaan in Heerle

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse gemeenteraad is ontstemd over de plannen voor een AZC op de gemeentegrens bij Heerle, maar zal buurgemeente Roosendaal niet vragen de locatiekeuze te heroverwegen. De motie van VVD/Lijst Linssen haalt het op één stem na niet, veertien raadsleden stemmen vóór en vijftien tegen.

De gemeente Roosendaal heeft verantwoordelijkheid genomen voor een AZC voor 300 asielzoekers in Heerle – maar dat valt bij de buurgemeente Bergen op Zoom niet in goede aarde. “De relatie met Roosendaal is goed te noemen”, zegt VVD-raadslid Josita Delhez. “En dan moet je, zoals in elke relatie, het óók kunnen zeggen als dingen niet goed gaan.”

Over de schutting

Volgens raadslid Louis Wijten van Lijst Linsen gooit Roosendaal de problemen ‘over de schutting’ door het AZC precies op de gemeentegrens te plannen. Hij dient daarom de VVD-motie mee in. Reinoud Krijnen (Samen0164) spreekt zelfs van “een verstoorde relatie” met Roosendaal. En het AZC zal Bergen op Zoom overlast geven, door de concentratie van asielzoekers, voorziet Delhez. “Dat gaat gewoon gebeuren, we kunnen onze ogen daar niet voor sluiten en doen alsof het niet zo is.”

Grimmig

Aydin Akkaya (Bergs Collectief) houdt via de app contact met zijn collega’s die op hetzelfde moment aanwezig zijn bij de informatiebijeenkomst in Heerle waar “een grimmige sfeer” zou heersen. Hij maakt een vergelijking met de komst van 300 motorrijders. “Ongeacht wie of wat er komt, op zo’n grote groep zit niemand op te wachten.”

Via de media

GBWP-voorman Arjan van der Weegen stoort zich eraan dat de Bergse raadsleden het nieuws via de media moesten vernemen. “Wanneer was het college op de hoogte van deze beslissing”, wil Van der Weegen weten. “Hadden de Bergse en Roosendaalse opvang niet beter gecombineerd kunnen worden.” En is de band met buurgemeente Roosendaal wel zo goed, merkt hij op. Want ook een eerdere strijd om de Bravis-locatie liep voor Bergen nadelig af. “Mijn voorstel: wissel de locatie voor het nieuwe Bravis met die van het AZC, dan is alles opgelost.” Er klinkt gegrinnik in de raad.

Voorzieningen

Van der Weegen spreekt van risico’s, en Julien Voets (Lokaal Realisme) vreest dat voorzieningenniveau in Bergen op Zoom te lijden krijgt onder het AZC in Heerle. “Dan is het wel netjes om ook de Bergse bewoners aan de andere kant van de grens erbij te betrekken.” Voets vindt het “een bestuurlijk dilemma.”

Niet met vinger wijzen

Tegelijk klinkt er nuance in de raad. PvdA/GroenLinks-raadslid Selin Karar vindt “dat je niet met de vinger naar de buren moet wijzen.” Ze vraagt haar mederaadsleden om vertrouwen in het Bergse college, bij de besprekingen met het Roosendaalse college. Asielzoekers en statushouders bieden ook kansen, bijvoorbeeld als werknemer voor de schaarse vacatures. Karar spreekt met haar hart: “We hebben het hier in de raadvaker over humane opvang en onderdak geven. Maar blijkbaar is de boodschap niet duidelijk.” Het gaat hier om ménsen, benadrukt ze. “Ook wij staan voor onze inwoners. Dat verklaar en beloof ik.”

Middle of nowhere

Het plaatsen van vluchtelingen “in the middle of nowhere” biedt geen soelaas, zegt Ufuk Cuman (D66). “En als ze dan een plekje opzoeken, dan problematiseren we hen.” Volgens Lijst Linsen-raadslid Wijten gaat het niet alleen om de kansen van asielzoekers, maar ook om kansen van reguliere inwoners. “Laat het niet gebeuren dat asielzoekers makkelijker aan een huis kunnen komen dan onze eigen inwoners”, reageert hij. Cuman wijst de motie af “omdat deze gebaseerd is op ongefundeerde angsten. Die motie kán ik niet steunen.”

Statushouders

Louis van der Kallen verwacht dat er voornamelijk statushouders in Heerle zullen komen, “als ik de krantenberichten mag geloven.” Volgens Delhez is dat nog maar de vraag. “Dat is inderdaad wat Roosendaal wil”, zegt ze, maar het COA bepaalt uiteindelijk wie er komt.

Reactie college

Het college is blij dat Roosendaal verantwoordelijkheid neemt in de opvang van vluchtelingen, zegt wethouder Joey van Aken. Het Bergse college was op de hoogte van de locatiekeuze: “Daar zijn we op voorhand in meegenomen.” Daarop wil Van der Weegen weten waarom het Bergse college de eigen raad vervolgens niet heeft geïnformeerd.

Prudent

Maar de verantwoordelijkheid voor de communicatie ligt bij Roosendaal, antwoordt Van Aken, en deze zou “stapsgewijs” en “op prudente wijze” hebben plaatsgevonden. Van Aken en de overige collegeleden willen zich daarom vooral richten op de kansen die de komst van statushouders biedt voor de regionale samenleving. “We zijn met Roosendaal in gesprek op dit punt en dat blijven we de komende tijd ook”, zegt de wethouder. Een combinatie van een Bergs/Roosendaals AZC is wat het Bergse college betreft niet aan de orde. “Wij ontraden deze motie”, reageert hij op een vraag van Akkaya.