Bergen op Zoom

Bergse raad schaart zich achter D66-actie tegen zwerfvuil: ‘Ook statiegeld op drankkartons’

Han Verbeem Han Verbeem

In de week dat het statiegeld op blikjes van kracht wordt, neemt de Bergse raad de motie van D66 aan om nóg verder te gaan. Want andere wegwerpverpakkingen, zoals drankkartons, dreigen nog steeds als zwerfafval op straat te belanden. Raadslid Berend Doedens wil dat de gemeente een brandbrief stuurt naar de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en de Staatssecretaris.

“De hiaten in de statiegeldwetgeving dienen aangekaart worden bij de staatssecretaris”, zo staat in de motie. “Want de drankkartons, sap- en zuivelflesjes -waarop nu nog geen statiegeld wordt geheven- zijn ook grotendeels van plastic gemaakt.” De Bergse raad wil daarom dat het college bij de VNG en de Rijksoverheid “aandringt op een blijvende aanpak en monitoring van deze en toekomstige uitwijkmogelijkheden.”

Gedoe

Toch klinkt er ook kritiek in de Bergse raad. VVD-raadslid Gertjan Huismans denkt dat de oproep leidt tot meer gedoe voor de huishoudens. “We willen onze inwoners niet opzadelen met extra inzamelbakken in de tuin, of dat ze hun auto’s als afvalwagen moeten gebruiken om verpakkingen naar de supermarkten te brengen.” De liberalen stemmen daarom tegen de D66-motie.