Bergen op Zoom

Bergse raad wil hand op de knip bij verbonden partijen: ‘De broekriem aanhalen’

"Geen knaken, geen taken", aldus burgemeester Mulder. Bij wijze van spreken, want de zilveren 'knaken' oftewel rijksdaalders, zijn al geruime tijd geen betaalmiddel meer.

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse gemeenteraad wil vanaf 2026 geen extra geld meer uitgeven aan  gemeenschappelijke regelingen. Er is financieel zwaar weer op komst voor nagenoeg alle gemeenten in de regio, en daarom is er geen ruimte voor extra’s – stellen ze. VVD, CDA/V-BoZ, Bergs Collectief, Lijst Linssen en BVB dienen daarom een motie in voor een zogeheten nullijn, in navolging van de gemeente Oosterhout. Een meerderheid van de partijen steunt dit voorstel.

De gemeenschappelijke regelingen (GR’s), oftewel gemeentelijke verbonden partijen, zijn uitvoeringsdiensten van West-Brabantse gemeenten – zoals omgevingsdienst, Saver en de belastingsamenwerking. “Er komt een ravijnjaar op ons af en we komen structureel jaarlijks vijf miljoen tekort”, aldus VVD-woordvoerder Dave Lijmbach. Daarom willen zijn partij en mede-indieners geen begrotingsuitbreidingen toestaan; alleen een inflatiecorrectie is voor de rechterflank van de Bergse raad toegestaan. De GR-instanties zitten “een ivoren toren”, constateert Sander Siebelink. “Ook de gezamenlijke regelingen ontkomen niet aan ingrijpende bezuinigingen”, zegt hij.

Maatwerk

Andere partijen zijn juist kritisch. “We vinden het té kort door de bocht om voor álle gemeenschappelijke regelingen de nullijn te hanteren”, zegt Adam Ahajaj (PvdA/GL). “We willen maatwerk.” Soortgelijk geluid komt ook van BSD en GBWP. “De motie straalt wantrouwen uit naar ons college”, zegt Louis van der Kallen (BSD).

Handreiking

Burgemeester Margo Mulder kan zich de motie goed voorstellen, reageert ze. Ze voelt de motie niet als een teken van wantrouwen. maar wel “als een handreiking waarmee we de regio in kunnen. Daarmee geeft de raad een goed signaal af.” Het Rijk wil vanaf 2026 minder geld aan de gemeenten toekennen. “Geen knaken, geen taken”, merkt ze op. Het congres van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten, komende week, zal uitvoerig op dit ‘ravijnjaar’ ingaan, merkt ze op.

Stemming

Uiteindelijk stemt de raad donderdag unaniem in met de ontwerpbegrotingen van de GR’s – de bijbehorende motie is eveneens aangenomen – alleen GL/PvdA, BSD, GBWP en SP stemmen tegen.