Bergen op Zoom

Bergse raad wil historische kaai, voorstel terug naar de tekentafel

De zandzakken moeten de kademuren stutten en verzakking voorkomen.

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse gemeenteraad is dinsdag unaniem, in de raadscommissie: alle partijen willen eerherstel van de historisch kademuren. Maar het mag niet álles kosten: de uitgaven kunnen volgens de meeste fracties een stuk lager, ook omdat delen van het muurwerk in een relatief goede staat verkeren. Daarom krijgt wethouder Hans Peter Verroen huiswerk mee van de raad, het raadsbesluit wordt daarom opgeschort.

Ook voor de VVD is het duidelijk: het plan moet terug naar de tekentafel. “Een historisch ogende kaai én daarbij De Ham betrekken, binnen het budget van vier miljoen euro”, zegt Josita Delhez. Dat kan desnoods met het plaatsen van relatief betaalbare damwand met nepmuren van steenstrips. Verder vindt ze het ‘not done’ dat belangrijk passages in de raadsstukken zijn weggelakt.

Lelijke zakken

“Alles beter dan die lelijke zandzakken”, zegt Meino Dam (V-BoZ/CDA). Ook hij wil dat de optie van de historische variant verder wordt onderzocht, in samenspraak de klankbordgroep “want daar zit een hoop deskundigheid.” De oude haven is onmisbaar voor de stad, constateren nagenoeg alle fracties. “Aan deze Kaai hebben we onze welvaart te danken”, reageert Louis Weijten (Lijst Linssen) – en verwijst naar de handelsgeschiedenis uit vorige eeuwen. “Laten we het verleden meenemen naar de toekomst.”

Vergissingen

Voor Alperen Yilmaz zijn de overige voorgestelde varianten, met een groen talud en looppaden, vergissingen. Wat betreft de hoge kosten van zo’n zes miljoen, heeft het college volgens hem een taak meer subsidies binnen te halen. Piet Juten (BSD) hield een vlammend betoog namens zijn Stichting Open Kaai, die al sinds 1994 ijvert voor het herstel van de oude haven. Volgens hem is het nodig éérst de rijbanen langs de Kaai aan te pakken. “Die zien er nog slechtere uit dan de muren.”

Integrale aanpak

Zowel Lokaal Realisme als PvdA/GroenLinks pleiten voor een verbod voor vrachtverkeer over de wegen langs de kaaimuren. Selin Karar wil een integrale aanpak waarbij zowel het historisch herstel voorop staat maar ook gekeken wordt naar duurzaamheid en burgerparticipatie.

Historisch beeld

Wethouder Verroen belooft de raad kritisch naar de kosten te kijken. “Het gaat niet zozeer om het herstel van de kaai maar meer om het herstel van het historisch beeld”. Daarmee moet het er dus voor het zicht origineel uitzien, maar wel met moderne bouwtechnieken. In de binnenstad van Amsterdam, een werelderfgoed, werken ze ook al zo – benadrukt hij.