Bergen op Zoom

Bergse raad wil ondernemers voorlopig vrijstellen van lokale belastingen

Foto: Pixabay.com

Han Verbeem Han Verbeem

In de Bergse gemeenteraad lijkt zich een brede steun af te tekenen voor een plan om plaatselijke ondernemers vrij te stellen van gemeentelijke belastingen en heffingen, voor diensten die ze vanwege Covid19-beperkingen niet kunnen afnemen. Het gaat met name om zaken als precariobelasting -de belasting voor het gebruik van terrassen op gemeenegrond- en leges voor inmiddels afgelaste evenemenen. 

Door: Han Verbeem

De VVD dient deze motie in tijdens de raadsvergadering van 28 januari en doet dat samen met GBWP en LL. Het voorstel wordt inmiddels ook gesteund door de fracties van 50Plus, Samen0164 en Punt. Daarmee kan het vrijstellingsplan al op voorhand rekenen op een ruime raadsmeerderheid. Ook andere gemeenen in de regio, zoals Breda, hebben dergelijke ontheffingsbepalingen al ingevoerd of overwegen dit te doen, aldus Dominique Hopmans. Hij is bij de Bergse VVD de kartrekker van deze motie.

Belemmerd in ondernemerschap

“Zolang ondernemers in hun bedrijfsvoering worden belemmerd door maatregelen vanwege Covid19, zouden ze vrijstelling moeten krijgen”, stelt Hopmans. Dat kost de gemeente weliswaar geld maar daar staan volgens hem compensatieregelingen tegenover. “Allereerst krijgen gemeenten rijkscompensatie voor gedorven inkomsten. Inderdaad  verkeert de gemeente Bergen op Zoom in een financieel penible positie. Maar dat mag nooit een reden zijn om inwoners en ondernemers te belasten voor iets dat ze niet benuten of afnemen.”

Voor veel ondernemers die al op zwart zaad zitten, kunnen deze belastingen de nekslag voor hun bedrijf zijn, benadrukt Hopmans. Ook de omstreden verhoging van de BIZ-heffing zou volgens hem veel binnenstadsondernemers zwaar op de maag vallen. “Het gaat om een stapeling van lasten en dan kan een onnodig opgelegde precarioheffing nét de druppel zijn die de emmer doet overlopen.” 

Ontzien

De beste manier om Bergen op Zoom economisch te redden, zo merkt Hopmans op, is de ondernemers en inwoners economisch te ontzien. “Anders hebben we straks een financieel gezonde stad zonder ondernemers. En die ondernemers hebben we tenslotte straks weer hard nodig om nieuwe gemeenelijke inkomsten te genereren.”