Bergen op Zoom

Bergse raad zegt definitief falende ICT-samenwerking op

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Een overgrote meerderheid van de Bergse gemeenteraad heeft dinsdag besloten om definitief uit de regionale ICT-samenwerking van vijf gemeenten te stappen. De ICT West-Brabant-West (WBW) zou té duur, te log en onvoldoende flexibel zijn. Alleen de fracties van Punt en 50Plus hebben nog geen standpunt ingenomen. Tijdens de raad van 17 december bespreekt de raad nog een voorstel van D66 over de kostenbeheersing van de uittreding -die inmiddels een miljoen méér kost- alvorens een klap op de hamer te geven.

Door: Han Verbeem

De ICT West-Brabant-West is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Tholen, Etten-Leur en Moerdijk. Bergen op Zoom besloot in juni 2015 deel te nemen onder hoge druk van toenmalig VVD-wethouder Ad Coppens, ondanks het ontbreken van een onderbouwde jaarbegroting. De kwestie leidde zelfs tot een crisis binnen de toenmalige Bergse coalitie, waarbij D66 tégen de toetreding stemde. De vrees van D66 kwam uiteindelijk uit en het samenwerkingsverband bleek niet te voldoen aan de verwachtingen van de Bergse raad. Na vijf jaar doormodderen heeft de gemeenteraad 23 juni van dit jaar uiteindelijk een besluit genomen om uit de samenwerking te stappen die, zoals CDA-raadslid Hans-Peter Verroen destijds verwoordde, veel heeft gekost maar weinig opgeleverd.

Nú stoppen of vijf jaar doorgaan

Dinsdagavond legde wethouder Mignon van der Zwan de Bergse raadsfracties een tweetal mogelijkheden voor, nadat de voor- en nadelen nogmaals tegen elkaar zijn afgewogen. Een gefaseerde uittreding zou niet mogelijk zijn, Bergen op Zoom staat nu voor de keuze: óf opzeggen per 31 december, óf nog eens vijf jaar doorgaan met ICT WBW. Een overgroter meerderheid, die 31 van de 33 zetels vertegenwoordigt, kiest voor de eerste optie. Ook een extern onderzoek van NCOW heeft aangetoond dat uittreding de beste optie is.

Vergelijking met echtscheiding

De extra uittredingskosten van een miljoen euro komen voor de Bergse raadsleden echter hard aan. “Heftig, zeker in deze financieel moeilijke tijd”, aldus Paul Schut (GBWP). Maar de kosten zouden uiteindelijk terugverdiend worden met een nieuwe, minder dure ICT-partner. Daar heeft Bergen op Zoom een jaar de tijd voor. De gemeente wil nu in zee gaan met een commerciële marktpartij. Rian Govers-Gabriëls (VVD) vergelijkt de uittreding met een echtscheiding of beëndiging van een bedrijfssamenwerking: “Beginnen is vaak makkelijker dan stoppen. Maar als je samen niet verder kan, moet je de keuze maken.”

Delen met andere gemeenten

Lang hoeven de meeste fracties niet na te denken; alleen Reinoud Krijnen (Samen0164) vraagt zich af of het wel verstandig is als Bergen op Zoom als enige uittreedt en de volledige kosten van deze ontvlechting op zich neemt. “Dat moeten we samen met anderen doen.” Inderdaad hebben ook andere deelnemende gemeenten aan ICT WBW een uittreding onderzocht. Roosendaal besluit echter om voorlopig door te gaan en voor Tholen blijkt aansluiting bij een Zeeuwse ICT-organisatie uiteindelijk té duur – aldus wethouder Van der Zwan.

Uitredingskosten: laag of midden?

Het college van B&W zal tijdens de raadsvergadering van 17 december een amendementsvoorstel indienen, waarbij het proces van de uittreding verder wordt uitgewerkt en de raad ook formeel een besluit neemt. D66-raadslid Ufuk Cuman kondigde dinsdag een amendement aan, een voorstel waarbij hij pleit voor een laag kostenniveau voor de uittreding. Wethouder Van der Zwan zet echter in op een volgens haar meer realistischer middenniveau. “Wel doen we ons uiterste best om de kosten voor Bergen op Zoom zo laag als mogelijk te houden.”