Bergen op Zoom

Bergse stedenband met Szczecinek op de tocht

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Onlangs besloot de gemeente Nieuwegein de stedenband met de Poolse stad Pulawy te schrappen. Het is in dat land niet al te best gesteld met bepaalde mensenrechten en dat is steeds meer Nederlandse gemeentebesturen en politici een doorn in het oog. Het rijtje gemeenten dat overweegt de band met een Poolse stad te schrappen, is groeiende. Bergen op Zoom kan aan dat lijstje worden toegevoegd.

Onder de huidige president Andrzej Duda is Polen steeds vaker een land dat in opspraak komt als het gaat om onder meer zaken als vrouwenrechten en homo-emancipatie. Met name het instellen van een ‘lhbt-vrije zone’ deed veel stof opwaaien. Die geldt weliswaar niet in het hele land maar geeft wel iets aan over de huidige politieke en bestuurlijke moraal. COC-woordvoerder Philip Tijsma vertelde onlangs in een korte telefonische reactie dat zijn organisatie hoopt dat Nederlandse bestuurders er hun Poolse collega’s op z’n minst op wijzen bij ontmoetingen.

Als benoemen niet helpt…

Voor steeds meer gemeenten is het benoemen van de door Europa meermaals veroordeelde schending van mensenrechten niet meer voldoende, het helpt namelijk niet vindt men. Ook Bergen op Zoom overweegt de banden te verbreken. Woordvoerder Erwin Stander laat weten dat er eind van dit jaar of uiterlijk begin volgend jaar een knoop wordt doorgehakt, in samenspraak met de gemeenteraad.

Hij vertelt daarnaast dat de Stichting Jumelage, die uitvoering geeft aan de stedenbanden die de gemeente onderhoudt, wel weet te melden dat het gemeentebestuur van Szcecinek het ook niet altijd eens is met het landelijk beleid. Dat maakt het nemen van een beslissing er niet eenvoudiger op, aldus het college van B en W.