Bergen op Zoom

Bergse VVD-campagneman en bestuurder Hans Kersten onverwacht overleden

Hans Kersten (foto VVD Bergen op Zoom)

Han Verbeem Han Verbeem

Hans Kersten, de campagneleider van de Bergse VVD, is vrijdagmorgen onverwacht overleden aan een hartstilstand. Hij is 63 jaar geworden. Burgemeester Frank Petter maakte het overlijden vrijdagmiddag bekend bij een verkiezingsuitslagbijeenkomst in de raadszaal van het stadhuis.

Kersten, ondernemer in de sociaal-maatschappelijke sector, heeft de afgelopen verkiezingscampagnes van de VVD voorbereid en geleid. De laatste jaren was hij in de fractie actief als fractieondersteuner en burgerlid in de commissie Mens, Maatschappij en Vrije Tijd. Hij  begon hij zijn politieke loopbaan in 2007 bij de Bergse PvdA en maakte, als overtuigd liberaal, al snel de overstap naar de VVD. Daar stond hij voor de vrijheid van het individu, waarbij elk mens in staat moet zijn zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Wars van overheidsbemoeienis en bemoeizorg zette hij zich in voor een samenleving waarbij de mens alle hulp krijg die noodzakelijk is – maar niet meer dan nodig.

Campaigner

Mede door de inzet van Hans Kersten als campaigner heeft de Bergse VVD vijf zetels weten te behalen, in een turbulent jaar waarbij drie partijleden zich van de fractie hadden afgesplitst. In 2021 zette hij zich in voor een landelijke voorkeurscampagne van het Bergse VVD-lid en wethouder Barry Jacobs bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Toegankelijk Bergen op Zoom

Maatschappelijk was Hans Kersten betrokken bij de totstandkoming van de Stichting Toegankelijk Bergen op Zoom – een organisatie met en voor mensen met een beperking, die bewerkstelligt dat iedereen mee kan doen in Bergen op Zoom. Hiervan was hij ook voorzitter. Hans Kersten was getrouwd en vader van twee zoons.