Bergen op Zoom

Bestuur begraafplaats is op zoek naar verhalen

Vincent Krijtenburg Vincent Krijtenburg

Van veel oude graven op de begraafplaats aan de Mastendreef in Bergen op Zoom, is niet bekend wie de nabestaanden zijn. En dat is zonde, vindt het bestuur van kerkelijke instelling RK begraafplaats. Want met hulp van nabestaanden kunnen grafmonumenten in ere worden hersteld en kunnen de bijzondere verhalen achter de graven zichtbaar worden gemaakt.

Het bestuur is nu aan de slag gegaan met een idee om een historische route over de begraafplaats te maken. Dit willen ze doen in overleg met het rijk, de gemeente én de nabestaanden van de graven die van rond 1900 dateren. Graven kunnen dan bijvoorbeeld voorzien worden van informatiedisplay’s met daarop tekst en beeld. Bovendien moet er een qr-code op het bord komen, die de bezoeker via de smartphone naar een uitgebreide versie van het verhaal brengt.

Scheuren en verzakkingen

Ook de staat van sommige graven is aanleiding om met nabestaanden in gesprek te gaan. Een rondgang op de begraafplaats aan de Mastendreef toont aan dat er op meerdere plekken scheuren en verzakkingen te zien zijn. “Mensen moeten zich bewust zijn dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de graven. Wij moeten zorgen voor de veiligheid. Als het niet veilig is kan het bestuur bepalen dat een graf geruimd wordt.”

Op de begraafplaats zijn 8 rijksmonumenten en 19 gemeentelijke monumenten te vinden. Mensen met informatie of vragen kunnen contact opnemen via het e-mailadres: [email protected]