Bergen op Zoom

Bestuurder Marc van der Steen verlaat Stadlander

Marc van der Steen, de vertrekkende bestuurder van Stadlander.

Marc van der Steen, bestuurder Stadlander (Foto © Stadlander)

Herbert Kats Herbert Kats

Stadlander neemt na vijf jaar afscheid van bestuurder Marc van der Steen. Die vertrekt -in goed onderling overleg- per 21 juni bij de Bergse woningcorporatie. Van der Steen is tot de conclusie gekomen dat zijn opdracht is volbracht.

In 2019 jaar geleden kreeg hij als voornaamste taak om de rol van Stadlander een nieuwe impuls te geven. Van der Steen is trots op wat hij met de woningcorporatie heeft bereikt. Terugblikkend: “Tijdens de coronacrisis hebben we ons weerbaar en flexibel getoond naar onze huurders en samenwerkingspartners. Stadlander staat stevig op de kaart in het netwerk. We doen er volop toe.”

Ruimte maken

Ander punt is het omkeren van een krimp van de woningvoorraad (-5%) naar stevige groeiplannen (+10%). Over de redenen om te vertrekken zegt hij: “De interne, inhoudelijke uitdagingen die nu voorliggen, passen mij minder. Dan is het tijd om ruimte te maken en het stokje over te dragen. Een keuze die ik niet over één nacht ijs heb gemaakt, maar waar ik achter sta.”

Voorzitter Lydia van Oudenaren van Raad van Commissarissen betreurt zijn vertrek, maar looft zijn stap om plaats te maken voor een ander. “Marc heeft in- en extern een groot draagvlak. Stadlander is onder zijn leiding weer een onmisbare schakel binnen haar netwerk geworden. Verbonden met huurders en duurzaam verankerd in de omgeving.”

De komende jaren ligt er een grote uitdaging voor de woningcorporatie. Om maar te noemen: het woningtekort, de groeiende groep mensen die niet meer kan rondkomen, de verduurzamingsopgave, de leefbaarheid in de wijken en inspelen op de veranderende woonbehoeften van de vergrijzende bevolking en aandachtsgroepen.

Procedure opgestart

Het vertrek Marc van der Steen betekent dat een al ingezette herbenoemingsprocedure is stopgezet. De werving voor een nieuwe bestuurder wordt opgestart. Op korte termijn zoekt de coöperatie nu een interim-bestuurder. Mocht deze er op 21 juni nog niet zijn, dan neemt een RvC lid tijdelijk waar.