Roosendaal

Bestuurlijk Roosendaal heeft geen integriteitsprobleem, aldus burgemeester

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Vorige week kreeg onze omroep geluidsopnamen toegezonden van een gesprek dat in november 2020 plaatsvond. Wethouder Toine Theunis en enkele omwonenden van de Poolse Supermarkt aan de Gastelseweg stonden de Commissie Ombudsman te woord. Er werd onderzoek gedaan naar hoe de gemeente bestuurlijk en ambtelijk met de buurt was omgegaan. Daarbij deed de wethouder stevige uitspraken maar er is volgens burgemeester Han van Midden geen sprake van een integriteitskwestie. Ook belooft hij niet dat de bezwaarmakers hun zin krijgen.

De kwestie rondom de Poolse supermarkt speelt al zes en een half jaar en de omwonenden zijn het spuugzat. Voor hen is er maar één oplossing: die supermarkt moet weg. Ze vinden het er de plaats niet voor, er zijn niet voldoende parkeerplaatsen beschikbaar en er is veel overlast omdat klanten van de winkel zich niet gedragen. Denk aan openbare dronkenschap, agressie en zelfs overal urineren, tot in tuinen en tegen gevels aan toe.

Sleutelrol

Omdat er geen einde leek te komen aan het gesoebat tussen het bewonerscomité en de gemeente, was het vertrouwen volledig weg en werd de Commissie Ombudsman ingezet voor een onderzoek. Tijdens een gesprek op 19 november 2020 mochten zowel de omwonenden als wethouder Toine Theunis hun zegje doen. Deze bestuurder heeft volgens de buurt een sleutelrol in de oplossing maar liet zich veel te weinig zien, was de klacht. Tijdens die bijeenkomst klapte hij een aantal keren flink uit de school, het werd hier en daar zelfs persoonlijk. Met name de gemeenteraad moest het ontgelden, waaronder sommige raadsleden met naam en toenaam. Daarnaast sprak Theunis over interne meningsverschillen, een niet goed functionerend ambtenarenapparaat en werd zelfs informatie over andere dossiers gedeeld, waaronder de gang van zaken bij de Rembrandtgalerij.

College gaat niet in op de inhoud

Eén van de aanwezige bewoners heeft opnames gemaakt van de bijeenkomst en deze aan onze redactie gestuurd. We vroegen het Roosendaalse college om een reactie en werden uiteindelijk uitgenodigd door burgemeester Han van Midden. Die heeft de opnames ook gehoord en hij vindt wat er werd gezegd meevallen. Er is wat hem betreft geen sprake van een integriteitsprobleem, meldt hij in een interview. Op de uitspraken zelf wil hij niet ingaan. Het zit hem vooral dwars dat er opnames zijn gemaakt en gedeeld met de media.

Hoe dan ook een uitkomst

De burgemeester belooft wel zich hard te maken voor een uitkomst inzake het dossier Poolse supermarkt aan de Gastelseweg, nu dat op zijn bureau terecht is gekomen. Of dat per se goed nieuws is voor de omwonenden, die het bedrijf gewoon weg willen hebben, valt nog te bezien. Een ondernemer wegsturen of een probleem naar elders verplaatsen kan niet zomaar, meldt Van Midden. Mogelijk blijft de super dus, als er aan een aantal voorwaarden kan worden voldaan. Hierover kan de bestuurder nog geen uitspraken doen, wat tevens geldt voor de termijn waarop meer duidelijk moet worden. Hij vraagt het vertrouwen en de medewerking van de buurt om tot een acceptabele oplossing te komen.