West-Brabant

Betere samenwerking bedrijfsleven en Brabantse Walgemeenten

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De Brabantse Wal gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen gaan beter samenwerken. Niet alleen met elkaar, maar ook met de ondernemersvereniging VNO-NCW. Ze hebben hiervoor een overeenkomst getekend.

VNO-NCW en de drie Brabantse Walgemeenten hebben de samenwerkingsovereenkomst vrijdag 15 november ondertekend. Op de Dag van de Ondernemer, die werd gehouden in het Suikerlab in Bergen op Zoom.

Door de samenwerking moet het bijvoorbeeld voor bedrijven makkelijker worden met gemeenten te onderhandelen en voor gemeenten om werklozen makkelijker aan het werk te krijgen. Tegelijkertijd kan een betere samenwerking tussen de gemeenten er voor zorgen dat ze minder makkelijk tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden door slimme ondernemers. Ook duurzaamheid wordt een belangrijk onderwerp in de samenwerking, net als de bereikbaarheid van de regio.

Concrete zaken écht waarmaken

Evert Weys, wethouder in Bergen op Zoom, wil niet alleen praten, maar vooral ook doen. “Nou we hebben op een aantal onderwerpen afgesproken dat we elkaar echt wat meer gaan vastpakken en ook concrete acties gaan uitzetten. Dat gaat over duurzaamheid, het gaat over bereikbaarheid van onze regio, bijvoorbeeld de verbreding van de A4 bij Bergen op Zoom, het gaat over een inclusieve arbeidsmarkt. Dus dat zijn wel echt concrete zaken waarmee we aan de slag willen. Waar we heel veel met elkaar over spreken, maar ik denk dat zo’n convenant wel een extra impuls kan aangeven om te zeggen van ‘oké, we gaan het ook echt waarmaken’ om daar concrete uitwerking aan te geven.”

Gunstig voor arbeidsmarkt

Ook ondernemersvereniging VNO-NCW is blij met de samenwerking. Voorzitter van de afdeling Brabantse Wal, Liesbeth van Kerkhof, geeft als één van de voordelen een voorbeeld over de werkgelegenheid. “Kijk bijvoorbeeld naar arbeidsmarkt. In de gemeentes zijn mensen die thuiszitten, statushouders die niet aan werk komen, andere mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Aan de andere kant, het bedrijfsleven zit te springen om mensen, dan moet er door een betere samenwerking een manier gevonden worden om deze partijen te helpen.”

Bedrijven kijken niet naar gemeentegrenzen

Volgens wethouder Weys is het steeds belangrijker dat gemeenten verder kijken dan hun eigen kleine gebied. “Bedrijven kijken ook niet meer naar gemeentegrenzen, die kijken gewoon naar een regio en die zeggen ‘nou, wat is ons arbeidspotentieel daar, hoe zit het met bereikbaarheid, welke duurzaamheidsafspraken maken ze’. Het is goed dat je elkaar als gemeente ook niet laat uitspelen onderling, dus ook daar moet je elkaar gewoon op vastpakken. En dan ga je met z’n allen, volgens mij, die stap naar voren maken.”