West-Brabant

Bevolking Roosendaal en Bergen op Zoom weer gegroeid

Foto ter illustratie © Shutterstock

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom zijn in de eerste helft van dit jaar weer gegroeid met tientallen inwoners. De gemeente Woensdrecht heeft juist minder inwoners. Dat blijkt uit cijfers van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De bevolking van Nederland is in de eerste helft van dit jaar sneller gegroeid dan in dezelfde periode in 2018. De gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom volgen die trend. Roosendaal groeide met 74 mensen, van 77.090 naar 77.164 inwoners. In Bergen op Zoom kwamen er 83 mensen bij en ging het bewonersaantal van 67.147 naar 67.230. Het aantal inwoners van Woensdrecht daalde met 16 mensen van 21.863 naar 21.847.

Sterke natuurlijke groei

In heel Nederland kwamen er het afgelopen jaar bijna 46.000 inwoners bij. Er kwamen meer mensen uit het buitenland hier wonen. Maar er zijn ook minder mensen gestorven dan in de eerste helft van vorig jaar. Er was ook een flinke natuurlijke groei van de bevolking. Want er werden in het eerste half jaar bijna 82.000 kinderen geboren, terwijl er ruim 77.000 mensen stierven. Hierdoor was de natuurlijke groei bijna 5.000 Nederlanders.

In Roosendaal werden de eerste helft van dit jaar 62 baby’s geboren, precies evenveel als in Bergen op Zoom. In Roosendaal stierven 54 inwoners, in Bergen op Zoom 63. In Woensdrecht werden 6 kinderen geboren en zijn er 17 mensen gestorven.

Ook meer migranten

Er kwamen in de eerste helft van dit jaar bijna 113.000 immigranten naar Nederland. Dat was vorig jaar nog ruim 101.000. Er kwamen vooral meer migranten uit Europa, Azië en Amerika. Het aantal mensen dat uit Afrika naar Nederland kwam, bleef ongeveer gelijk.

Ook het aantal mensen dat uit Nederland is vertrokken, is gegroeid. Maar het aantal emigranten steeg minder hard: van 70.000 naar 72.000. Bij elkaar opgeteld kwamen er dus 41.000 nieuwe Nederlanders bij en dat zijn er 10.000 meer dan in de eerste helft van vorig jaar.

Voor een uitgebreider overzicht van de bevolkingstoename in Nederland, kun je terecht op www.cbs.nl, de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.