Roosendaal

Bewoners Gastelseweg moeten nog even geduld hebben

Het pand aan de Gastelseweg waar de Poolse super voorheen gevestigd was. Nu zit deze enkele deuren verder.

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

De omwonenden van de Poolse supermarkt aan de Roosendaalse Gastelseweg hebben nog steeds te maken met dezelfde mate van overlast die er al jaren speelt. Burgemeester Han van Midden beloofde eerder dit jaar met een oplossing te komen. Navraag leert dat die er dit najaar moet zijn.

Andy Knobel, één van de leden van het bewonersplatform Kalsdonk, kijkt op van de aankondiging dat er binnenkort een bijeenkomst plaatsvindt met de buurt en een aantal raadsleden. Voor het zomerreces was er ook zo’n ontmoeting, in de oude raadzaal, en daarbij werden de uitkomsten van een eerste buurtonderzoek gepresenteerd.

De nodige problemen geconstateerd

Burgemeester Van Midden heeft securitybedrijf De Brug ingeschakeld en gevraagd om een rapport dat de problemen in de buurt zo volledig mogelijk in kaart brengt. In het voorjaar hebben medewerkers van De Brug geregeld post gevat aan de Gastelseweg en in de omgeving. De bevindingen waren niet mals.

Er is inderdaad de nodige parkeerdruk geconstateerd, er werd veel overlast vastgelegd en ook het aantal betrapte wildplassers was serieus te noemen. Daarnaast werd weer eens duidelijk dat er veel te hard wordt gereden en dat er meerdere gevaarlijke verkeerssituaties zijn. Met name op zaterdag is de druk op de buurt hoog.

Presentatie september

De gemeente heeft het definitieve rapport nog niet binnen, aldus woordvoerder Hanneke Beekers. Blijkbaar was er een tweede buurtcontrole nodig in augustus. Samen met de eerdere uitkomsten moeten die een eindrapportage opleveren en op basis daarvan wil de burgemeester een plan opstellen. Dat wordt in september gepresenteerd aan de bewoners en betrokken raadsleden, meldt Beekers. Die zouden dat al gehoord moeten hebben bij de vorige bijeenkomst, maar voor buurtcomitélid Knobel is het nieuw. Hij reageert verrast: “Wij weten nergens van, dat is vorige keer echt niet medegedeeld.”

In de buurt leeft de vrees dat er inderdaad een plan komt maar dat dit direct aan de gemeenteraad gepresenteerd wordt, zonder het eerst met bewoners te bespreken. Daar hoeft men niet bang voor te zijn, aldus de gemeentewoordvoerder. Pas in oktober, wanneer de input van de bijeenkomst met de buurt en direct betrokken politici is verwerkt, krijgt de gemeenteraad het definitieve plan uitgelegd.