Roosendaal

Bewoners Gastelseweg zijn klaar met wethouder Theunis

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Het bewonerscomité dat zich al ruim zes jaar verzet tegen de overlast van de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg in Roosendaal heeft er genoeg van. Ze voelen zich nog steeds niet voldoende serieus genomen en hebben daarom een opname vrijgegeven waarin wethouder Toine Theunis flink van leer trekt. Het is eigenlijk een nieuwe noodkreet in een lange reeks van smeken om een definitieve oplossing.

Recent verscheen een rapport van de Commissie Ombudsman. Dat behandelt de wijze waarop de gemeente en het college met de wanhopige buurtbewoners zijn omgegaan. Fraai is het allemaal niet. Het komt er op neer dat in dit dossier zeer onzorgvuldig is gehandeld en gecommuniceerd richting deze inwoners. Met daarbovenop, als klap op de vuurpijl, een wethouder die zijn uitspraken en beschuldigingen niet wil toelichten. Donderdag liet hij nog weten tekst en uitleg te willen geven naar aanleiding van de gemaakte opname. Vrijdagmorgen trok hij dat terug.

Opzienbarende uitspraken

In november 2020 was er een bijeenkomst met de Commissie Ombudsman, die bezig was met onderzoek naar de gang van zaken. Daarbij waren buurtbewoners en stadsbestuurder Theunis aanwezig. Eén van de omwonenden heeft dat gesprek opgenomen en dat audiobestand is onlangs aan onze redactie gestuurd. Daarin doet de wethouder de ene na de andere opzienbarende uitspraak.

Hij vertelt over flinke meningsverschillen binnen het college, heeft hier en daar z’n gedachten bij de aanpak van zowel burgemeester Han van Midden als diens voorganger, én komt een aantal keren met afkeurende kwalificaties over de gemeenteraad in het algemeen, een aantal raadsleden in het bijzonder en zelfs over zijn eigen fractie. Veel begrip voor de onmacht van de buurtbewoners lijkt er, zeker in het begin van het gesprek, evenmin te zijn. Veelzeggend is de wijze waarop hij afsluit: “Blij dat ik m’n verhaal ook kwijt kon. Niet dat het iets oplost.”

‘Politiek steekspel’

De bijeenkomst zette veel kwaad bloed bij een deel van de aanwezigen, die hun weinig hoopvolle vermoedens daarmee bevestigd zagen. Ook nu nog zeggen de twee woordvoerders: “Blijkbaar voelt niemand zich verantwoordelijk om de veiligheid en de leefbaarheid voor de inwoners te waarborgen. Het is een politiek steekspel geworden waar wij helemaal niets mee opschieten.”

Er is nog enig vertrouwen in het feit dat burgemeester Han van Midden het dossier heeft overgenomen maar de buurt vreest nog steeds dat het bij pappen en nathouden blijft. Het college houdt vast aan de keuze om zo veel mogelijk te handhaven maar dat werkt alleen incidenteel. De overlast blijft dus. Voor de buurt is er eigenlijk maar één oplossing: die supermarkt moet weg! Of het ooit zo ver komt is voorlopig de vraag, echt bespreekbaar is het blijkbaar nog steeds niet. Het stadsbestuur is geenszins van plan de ondernemer uit te kopen. Liever geeft men veel geld uit aan alle procedures, handhaving en ambtelijke uren. Dat is de treurige conclusie van de buurt tot nu toe.