Roosendaal

Bewonerscomité Gastelseweg niet onder de indruk van maatregelen

De Poolse super aan de Gastelseweg blijft de gemoederen bezig houden.

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Vanwege de overlast die een aantal bewoners van de Gastelseweg ervaart rondom de daar gevestigde Poolse supermarkt, zijn er door de gemeente inmiddels een aantal maatregelen genomen. Het comité waarin een aantal buurtgenoten is verenigd, is niet bepaald positief gestemd over de gang van zaken.

Blijkbaar gaan er een aantal dingen niet goed bij de uitvoering van de plannen die de gemeente opstelde. Volgens bewoners zijn er inmiddels voor de derde keer bordjes verwijderd, verplaatst of zelfs al vervangen, die weggebruikers moeten wijzen op de regels. Sommige huizen kregen een paaltje op de oprit, om te voorkomen dat er door ongenode gasten op wordt geparkeerd. Bij één adres moest dit twee uur later al weer verwijderd worden omdat de auto van de bewoners er niet overheen kon. Het comité vindt de maatregelen en de uitvoering ervan zeer ontoereikend.

Orkest

Namens de betreffende bewoners vat woordvoerder Andy Knobel hun beleving op cynische toon samen, in een bericht aan burgemeester Han van Midden. Die vergeleek eerdere communicatieve missers met een orkest dat wel de juiste partituur speelt, maar niet ‘in sync’ is. Knobel concludeert echter dat het spreekwoordelijke muziekgezelschap “vol zit met solisten, inhoudelijk niet op de hoogte van de te spelen partituren.” Het steekt zijn comité dat opmerkingen worden weggewuifd en de werkelijke problemen niet worden aangepakt. De ooit beloofde toezichthouder die namens de supermarkt moest gaan zorgen voor rust en het respecteren van regels op straat, is er nooit gekomen.

We vroegen als redactie aan de gemeente om opheldering betreffende een aantal zaken. In eerste instantie liet een woordvoerder weten daar geen antwoorden op te kunnen geven omdat bewoners dezelfde vragen zouden hebben gesteld. Bij navraag bleken die daar niets van te weten, wat later ook door de gemeente werd bevestigd. Hier leken toch wat verschillende partituren op de muziekstandaards van het ambtenarenorkest te staan, om in de eerder gebruikte beeldspraak te blijven.

Gemeente zorgt voor trainingen

Hierna kregen we alsnog antwoorden op de gestelde vragen, onder meer over hoe de eigenaar van de supermarkt bijdraagt aan meer rust in de buurt. Hij gaat zijn medewerkers door de gemeente gegeven trainingen laten volgen. Daarbij leren zij hoe ze om moeten gaan met mensen die zich niet weten te gedragen. Deze lessen krijgen bepaalde ambtenaren ook, bijvoorbeeld als ze een baliefunctie hebben. Volgens het comité wisselt het personeel bij de supermarkt erg snel maar de gemeente ziet dat niet als probleem. De trainingen worden herhaald en er zal ook kennis worden overgedragen naar nieuwe medewerkers, is afgesproken.

Verschil van inzicht over afspraken

Volgens het comité was er eerder toegezegd dat er nog een bijeenkomst zou zijn waarin zij samen met gemeente en de ondernemer afspraken gingen maken. Die is er nooit geweest. De gemeentewoordvoerder heeft daarover een andere lezing. Het maatregelenplan is in het college en vervolgens de raad besproken. Daarbij was nog mogelijkheid tot inspreken en dit gebeurde ook. Het heeft er niet toe geleid dat het plan nog wijzigde, de raad ging akkoord met het voorstel zoals B en W het presenteerde. Daarna is begonnen met het uitrollen ervan en dat is nog niet afgerond. Van de bijeenkomst zoals Knobel die noemt is volgens de gemeente nooit sprake geweest. Wel gaan de buurt, supermarkteigenaar en vertegenwoordiging van de gemeente eens per drie maanden bijeenkomen om te bespreken hoe een en ander verloopt.

Maatwerk

In bepaalde wijken waar zich bovengemiddeld vaak probleemgedrag voordoet zetten gemeentes geregeld maatwerk in. Dat is hier met dit maatregelenplan ook het geval, meldt de woordvoerder. Bovendien zou er geregeld handhaving ter plekke zijn, al zegt het buurtcomité daar niets van te merken. Verder is het de bedoeling dat bewoners, de ondernemer en de gemeente elkaar de ruimte geven en elkaar bij voorkeur ook bijstaan om het maatregelenplan te laten slagen. Dit is eerder ook zo besproken met alle betrokkenen. Het is nog niet bekend wanneer de eerste bijeenkomst plaats gaat vinden waarin met elkaar besproken wordt hoe het loopt. Dit hangt mede af van hoe snel alle bedachte maatregelen op de juiste wijze zijn ingevoerd.

Op onze website vind je meer artikelen over wat hier speelt on ons dossier ‘Overlast Gastelseweg Roosendaal’.