Roosendaal

Bewonerscomité Gastelseweg trekt integriteit raadslid Roosendaalse Lijst in twijfel

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

De gemoederen rondom de kwestie van de Poolse supermarkt aan de Roosendaalse Gastelseweg lopen opnieuw op. Het bewonerscomité dat zich flink verzet tegen de gevolgen die ze zeggen dagelijks te ondervinden van dit bedrijf, heeft raadslid Marco Schillemans de wacht aangezegd. Er volgt nog een formele klacht die bij de gemeente wordt ingediend.

Er bestaat een speciaal e-mailadres dat door de gemeente is ingesteld om over de zaken die hier spelen te communiceren. Volgens Andy Knobel, lid en woordvoerder van Bewonerscomité Gastelseweg, is het bedoeld om vertrouwelijk informatie te delen met ambtenaren, het college, fractievoorzitters en betrokken bewoners. Hij is woest over het feit dat via deze weg verstuurde informatie door een raadslid is doorgezonden aan de belangenbehartiger van de eigenaar van de Poolse supermarkt.

Verontwaardiging

Het comité spreekt donderdagavond in tijdens een raadsvergadering en had tactische informatie over de handelswijzen van de supermarkt gedeeld via het mailadres. Ervan uitgaande dat dit intern zou blijven, het moest pas naar buiten komen tijdens die inspraakavond. Groot waren dan ook de verbazing en verontwaardiging toen Richard Oomes, woordvoerder van de Poolse ondernemer, in een mail reageerde op die informatie. Al snel bleek dat Marco Schillemans, raadslid bij de Roosendaalse Lijst, de mail van het bewonerscomité had doorgestuurd naar Oomes. “In het kader van openheid en transparantie tussen alle partijen en met de beste intenties”, zo bevestigde hij dinsdagmiddag in een telefonische reactie.

Onafhankelijk onderzoek

De actie wordt de politicus niet bepaald in dank afgenomen. Het bewonerscomité heeft hem inmiddels schriftelijk laten weten zijn integriteit in twijfel te trekken. Er gaat een officiële klacht richting gemeente, samen met de vraag om een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken. Onder meer wordt Schillemans verweten dat hij niet aan de bewoners meldde hun bericht door te sturen. Het raadslid heeft inmiddels toegegeven dat dit geen handige actie was.

Bewuste actie

Met de verklaring van Schillemans is de kous voor het comité niet af, laat woordvoerder Knobel weten. De bewoners denken dat het een hele bewuste actie was. Tot nu toe hebben het raadslid en zijn fractie zich niet met de kwestie bemoeid, is de beleving van het comité. Men vermoedt sterk dat de Roosendaalse Lijst op de hand is van de ondernemer.

Fractievoorzitter René van Broekhoven ontkent dat ten stelligste. Achter de schermen is zijn partij wel degelijk betrokken bij de kwestie, meldt hij. Ook zou er nog geen standpunt zijn ingenomen, mede omdat nog niet alle informatie bekend is. De fractie ziet daarom met interesse de inspraakavond tegemoet.